Podstawy, które musisz znać, aby przygotować się do egzaminu RHCSA

 • George Richardson
 • 0
 • 2512
 • 65

2.1 Krótkie wprowadzenie do podstaw Linuksa wymagane dla RHCSA

Witamy ponownie, w poprzednim samouczku omawialiśmy na czym polega egzamin RHCSA, jaki jest koszt egzaminu, dlaczego warto przystąpić do tego egzaminu, zainstalowaliśmy również maszynę RHEL, która jest zarejestrowana w RHN, skorzystaj z tego linku do przeglądu 1. W tym samouczku zrozumiemy powłokę Linux BASH, podstawy terminala i uruchomimy kilka podstawowych poleceń, które będą wymagane do codziennych czynności administracyjnych.

2.2 Dostęp do wiersza poleceń Linuksa

W tym rozdziale omówimy podstawowe, podstawowe narzędzia Linuksa, które są niezbędne dla administratora Linuksa. W RHEL 7 jest prawie 2000 poleceń, więc musisz zrozumieć, jak i kiedy użyć danego polecenia, chociaż obecnie badanie RHCSA obejmuje również część GUI, ale prawdziwy administrator Linuksa musi być mistrzem terminala. Plik GRZMOTNĄĆ lub powłoka Bourne-again jest domyślną powłoką dla RHEL Pod koniec tego rozdziału użytkownik powinien być w stanie zalogować się do serwera i będzie mógł wykonywać podstawowe polecenia za pomocą powłoki bash.

2.3 Krótkie wprowadzenie do powłoki BASH

Powłoka jest domyślnym środowiskiem pracy dla administratorów Linuksa, jest to interfejs tekstowy, który pobiera instrukcje od użytkownika i interpretuje polecenia wprowadzone przez użytkownika. Dostępne są różne powłoki dla systemu Linux, ale GRZMOTNĄĆ lub powłoka GNU Bourne-again jest domyślna dla systemów Red Hat, powłoka bash używa dwóch ciągów do symbolizowania roli użytkownika, tj. albo użytkownik jest zwykłym użytkownikiem i może wykonywać tylko ograniczone zadania, albo użytkownik jest superużytkownikiem i może wykonywać zadania administracyjne. Plik $ symbol wskazywał, że użytkownik jest nieuprzywilejowanym użytkownikiem i # symbol wskazuje, że użytkownik jest użytkownikiem root lub uprzywilejowanym.

[[email chroniony]] $ <- ordinary user

[[email chroniony]] # <- root or superuser

Powłoka ma tę zaletę, że może zapewnić język skryptowy będący niczym innym jak kombinacją wielu poleceń w postaci jednego skryptu.

2.4 Co to jest środowisko powłoki i zmienna środowiskowa?

Wszystkie programy działające w systemie Linux nazywane są procesami. Procesy te działają w sposób ciągły, chociaż można je zabić przy użyciu różnych poleceń podczas uruchamiania programu, tworzony jest nowy proces, który działa w środowisku. Określone środowisko ma pewne specyficzne cechy, z którymi proces może wchodzić w interakcje. Każdy proces działa we własnym środowisku. Zmienna to stała nazwa, której można przypisać wartości dynamiczne. Zmienna będzie miała nazwę i wartość.

Aby uzyskać przegląd domyślnych zmiennych środowiska pracy, wpisz:

$ env

Przykładowe dane wyjściowe

2.4.1 Co to jest konsola wirtualna?

Użytkownicy uzyskują dostęp do powłoki bash przez terminal lub konsolę, Red Hat obsługuje wiele konsol, które mogą być logowane niezależnie od różnych użytkowników w tym samym czasie; takie konsole nazywane są konsolami wirtualnymi. Dostęp do tej konsoli można uzyskać, przytrzymując CTRL + ALT i naciskając klawisz funkcyjny od f1 do f6 np. trzymać CTRL + ALT i naciśnij f1, otworzy się nowy ekran, kiedy będziesz mógł zalogować się od innego użytkownika. 

 2.5 Krótkie wprowadzenie do ważnych poleceń Linuksa

W tym rozdziale musisz rozumieć tylko podstawowe polecenia, ponieważ będziemy postępować naprzód krok po kroku, zaczniesz rozumieć skomplikowane polecenia i skrypty, które są niczym innym jak kombinacją prostych poleceń wykorzystujących potoki, filtry lub skrypty powłoki. Zaleca się, aby po prostu nauczyć się poleceń jako takich i nie mieszać ze złożonością systemu Linux, ponieważ po przejściu przez serię zaczniesz rozumieć rzeczy automatycznie. Zacznijmy:

Otwórz Terminal i spróbuj wykonać następujące polecenia

2.6 Podstawowe polecenia Linuksa

ls

Służy do wyświetlania listy katalogów i plików.

Składnia

$ ls 

Dotknąć

Służy do tworzenia pustego pliku.

Składnia

$ touch na przykład $ touch um

data

Aby wyświetlić aktualną datę

$ date

cal

Aby wyświetlić kalendarz.

$ cal

kot

Aby wyświetlić zawartość pliku bezpośrednio na terminalu

Składnia

$ cat na przykład $ cat example.txt

kim jestem

Wyświetl nazwę użytkownika aktualnie zalogowanego.

$ whoami

w

Pokaż, kto jest zalogowany i co robi

jasny

Wyczyść ekran terminala.

$ jasne

historia

Wyświetla listę poleceń ostatnio wykonanych przez użytkownika.

$ historia

plik

Wyświetli typ pliku, skan pliku polecenia pliku klasyfikuje typ pliku, spójrz:

$ plik / bin / bash 

passwd

Możesz zmienić hasło bieżącego użytkownika za pomocą polecenia passwd, upewnij się, że hasło składa się z minimum 8 znaków, w przeciwnym razie wyświetli się błąd.

$ passwd

Za pomocą

Linux ma funkcję autouzupełniania dla wiersza poleceń, np. jeśli chcesz użyć mkdir nie ma potrzeby wpisywania pełnej komendy.

na przykład wpisz mkd i naciśnij przycisk dwukrotnie, wyświetlą się wszystkie dostępne opcje.

Przykładowe dane wyjściowe

2.7 Ważne skróty wiersza poleceń dla systemu Linux

Od administratora systemu oczekuje się szybkiego i sprawnego wykonywania zadań, istnieje kilka skrótów, które ułatwią Ci życie podczas pracy z poleceniami, zaleca się przećwiczenie następujących skrótów:

Ctrl + a: Przejdź na początek wiersza poleceń.

Ctrl + e: Skocz do końca.

Ctrl + K: usuń do końca wiersza, zaczynając od pozycji kursora.

Ctrl + Z: zawieszenie polecenia.

Ctrl + c: anuluj polecenie.

Ctrl + U: Usuń całą linię.

Ctrl + T: Możesz ponownie wpisać ostatnie dwa znaki polecenia, przypuśćmy, że błędnie wpisałeś niektóre polecenia i chcesz to poprawić, np. zamiast daty wpisujesz daet, naciśnij Ctrl + t dwa razy i wpisz ponownie.

Ctrl + R: przeszukaj historię poleceń ze wzorem.

Ctrl + strzałka w prawo: Przeskocz kursor do prawej strony „początku słowa wiersza poleceń”.

Ctrl + strzałka w lewo: Przeskocz kursor do prawej strony „początku słowa wiersza poleceń”.

2.8 Wniosek

Po przejściu przez te dwa rozdziały, użytkownik może zainstalować nową maszynę Red Hat Linux, otworzyć terminal i uruchomić początkowe podstawowe, ale ważne polecenia, do tej pory uzyskujemy dostęp do terminala jako nieuprzywilejowany użytkownik, w następnym następnym rozdziale tego „Przewodnik przygotowujący do egzaminu RHCSA” będziemy zawierać szczegółowe i szczegółowe wprowadzenie do systemu plików Red Hat, hierarchii systemu plików, ścieżki względnej i bezwzględnej oraz obsługi systemu plików Linuksa za pomocą wiersza poleceń. Jeśli jesteś świeższy, sprawy mogą wydawać się nieco skomplikowane, ale uwierz nam, że spodoba ci się ta podróż, ponieważ będziemy iść do przodu krok po kroku, bądź na bieżąco. Baw się dobrze!!

2.9 Ćwiczenie DIY

 1. Uruchom ponownie system, zaloguj się i otwórz terminal.
 2. Zmień hasło użytkownika za pomocą polecenia „passwd”.
 3. Użyj „file” dla pliku „/ etc / passwd”.
 4. utwórz kilka plików za pomocą polecenia dotykowego.
 5. Użyj polecenia „ls”, aby zajrzeć do katalogu / etc /.
 6. Zobacz historię.

2.10 Co będzie zawierać następny rozdział wytycznych RHCSA?

2.10 Co będzie zawierać następny tutorial RHCSA?

W kolejnym rozdziale tej serii RHCSA poznamy hierarchiczny model systemu plików Red Hat linux, czym jest ścieżka względna i bezwzględna, operacje na plikach przy użyciu linii poleceń np. tworzyć pliki, katalogi, usuwać, kopiować lub usuwać pliki / katalogi, jak zbiorczo tworzyć pliki za pomocą jednego polecenia. Bądźcie czujni!!
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux