Jak zmienić parametry statyczne za pomocą pliku parametrów SPFILE w bazie danych Oracle

  • Matthew Stevenson
  • 0
  • 3969
  • 177

Pytanie: Musimy zmienić wartość parametru statycznego w pliku SPFILE używanym podczas uruchamiania instancji, ale otrzymujemy następujący komunikat o błędzie:

SQL> zmień zestaw systemowy audit_trail = zakres DB = oba; * BŁĄD w linii 1: ORA-02095: nie można zmienić określonego parametru inicjalizacji

Zgodnie z definicją parametru statycznego nie można go modyfikować podczas życia instancji, a jedynie w pliku parametrów init lub spfile. ZAKRES = OBA stosuje modyfikację na poziomie instancji oraz w pliku spfile używanym podczas uruchamiania. Użyj wartości, która powoduje zastosowanie modyfikacji tylko w pliku spfile, pod warunkiem, że plik spfile został użyty podczas uruchamiania:

SQL> zmień zestaw systemowy audit_trail = zakres DB = spfile; System zmieniony.

Jeśli podczas uruchamiania nie został użyty żaden plik spfile, pojawi się inny komunikat o błędzie, taki jak:

SQL> zmień zestaw systemowy audit_trail = zakres DB = spfile; zmiana zestawu systemowego audit_trail = zakres DB = spfile * BŁĄD w linii 1: ORA-32001: zażądano zapisu do SPFILE, ale nie określono SPFILE podczas uruchamiania
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux