Jak zdobyć oprogramowanie VirtualBox Guest Additions na Ubuntu 19.04 | 18.04 | 16.04

  • Noah Scott
  • 0
  • 1101
  • 7

Dla studentów i nowych użytkowników korzystających z oprogramowania do wirtualizacji VirtualBox z Ubuntu jako maszyną gościa, pierwszą rzeczą, którą będą chcieli zrobić po zainstalowaniu systemu operacyjnego gościa (OS) Ubuntu, jest zainstalowanie oprogramowania dodającego gościa VirtualBox… .

Oprogramowanie do dodawania gości VirtualBox ulepsza maszynę gościa wirtualnego i usprawnia zarządzanie maszyną… Po zainstalowaniu nowego systemu operacyjnego na maszynie wirtualnej VirtualBox, pierwszym zadaniem powinna być instalacja oprogramowania dodatkowego gościa… .

Podczas obsługi komputera gościa bez oprogramowania do dodawania gościa, komputer gościa będzie działał słabo, a korzystanie z niego będzie ograniczone…

Narzędzie zapewnia ścisłą integrację między systemem operacyjnym hosta i maszyny wirtualnej, poprawę wydajności grafiki maszyny wirtualnej, folder współdzielony między maszyną hosta i gościa, kopiowanie i wklejanie tekstu, obrazów i plików między hostem a maszyną gościa, a także ulepszenie myszy.

Kiedy będziesz gotowy do zainstalowania dodatku gościa VirtualBox, uruchom poniższe polecenia, aby zaktualizować Ubuntu…

sudo apt update && sudo apt dist-upgrade && sudo apt autoremove

Kiedy skończysz, uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować najnowszy nagłówek jądra i pakiet dkms do obsługi VirtualBox…

sudo apt install virtualbox-guest-dkms build-essential linux-headers-virtual

Po zainstalowaniu powyższych pakietów uruchom ponownie komputer i kontynuuj poniżej…

Aby zainstalować oprogramowanie VirtualBox Guest Additions w systemach operacyjnych maszyn wirtualnych Ubuntu, wybierz plik Urządzenia z menu aplikacji hosta VirtualBox i kliknij Wstaw obraz dysku CD z dodatkami dla gości…

Powinno to spowodować zamontowanie wirtualnego napędu CD / DVD wewnątrz maszyny gościa Ubuntu. W takim przypadku powinien pojawić się monit o uruchomienie oprogramowania. Kliknij Biegać aby rozpocząć instalację.

Będziesz musiał wpisać swoje hasło, aby zainstalować oprogramowanie. Jeśli Twoje konto nie jest kontem administracyjnym, instalacja nie powiedzie się…

Pakiet narzędzi Guest Additions to oficjalne narzędzia do wirtualnych maszyn gości VirtualBox…

Uruchom ponownie komputer gościa i gotowe.

Aby włączyć kopiowanie i wklejanie między maszyną gościa a hostem, przejdź do strony ustawień maszyn gościa (Ogólne -> Zaawansowane) i włącz go, jak pokazano poniżej

Cieszyć się!

Gratulacje! Pomyślnie zainstalowałeś oprogramowanie dodatków gościa VirtualBox na maszynie gościa Ubuntu.
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux