Jak zainstalować PHP Composer na Ubuntu 20.04 | 18.04

  • Vovich Masterovich
  • 0
  • 1764
  • 465

Ten krótki samouczek pokazuje studentom i nowym użytkownikom, jak zainstalować PHP Composer w systemie Ubuntu 20.04 | 18.04.

PHP Composer to narzędzie do zarządzania zależnościami pakietów dla PHP używane przez programistów do zarządzania projektami / aplikacjami opartymi na PHP.

Prawdopodobnie widziałeś niektóre aplikacje PHP wymagające zainstalowania w systemie kompozytora, aby pakiet został zainstalowany i działał.

Kompozytor PHP jest często używany do ułatwienia instalacji i aktualizacji dynamicznych aplikacji PHP, które wymagają łatwiejszego zarządzania… przy użyciu narzędzia do tworzenia zależności można łatwo instalować te pakiety i nimi zarządzać… Utrzymuje listę wymaganych pakietów w pliku JSON o nazwie composer.json.

Jednym z wymagań instalacji Composera jest zainstalowanie PHP… więc kiedy będziesz gotowy, wykonaj poniższe kroki, aby zainstalować Compser.

Krok 1: Zainstaluj PHP

Composer wymaga PHP 5.3 lub nowszego… aby zainstalować PHP na Ubuntu, uruchom poniższe polecenia

sudo apt zainstaluj php

Jeśli chcesz zainstalować inne wersje PHP, które nie są dostępne w domyślnych repozytoriach Ubuntu dla twojego systemu, uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować repozytorium innej firmy, które zawiera PHP 7.2, 7.3, 7.4 i nowsze.

sudo apt-get install właściwości-oprogramowania python sudo add-apt-repository ppa: ondrej / php sudo apt update

Teraz po prostu uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować PHP 7.4… zmień wartość liczbową, aby zainstalować 7.2, 7.3 i tak dalej.

sudo apt zainstaluj php7.4

Krok 2: Zainstaluj Compser

Po zainstalowaniu PHP… możesz teraz uruchomić poniższe polecenia, aby zainstalować program Composer

curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php - --install-dir = / usr / local / bin --filename = composer

Powyższe polecenia spowodują pobranie Composera ze strony jego opiekuna i zainstalowanie go w Katalog / usr / local / bin… To jest lokalny globalny katalog plików wykonywalnych aplikacji…

Wszystkie ustawienia są poprawne dla korzystania z pobierania Composer. Kompozytor (wersja 1.6.4) został pomyślnie zainstalowany w: / usr / local / bin / composer Użyj go: php / usr / local / bin / composer

Teraz po prostu uruchom poniższe polecenia, aby sprawdzić, czy Composer jest zainstalowany.

kompozytor

Wynik powinien wyglądać jak poniżej

 ______ / ____ / ___ ____ ___ ____ ____ ________ _____ / / / __ \ / __ '__ \ / __ \ / __ \ / ___ / _ \ / ___ / / / ___ / / _ / / / / / / / / _ / / / _ / (__) __ / / \ ____ / \ ____ / _ / / _ / / _ / .___ / \ ____ / ____ / \ ___ / _ / / _ / Composer wersja 1.6.4 2018-04- 13 12:04:24 Użycie: polecenie [opcje] [argumenty] Opcje: -h, --help Wyświetla ten komunikat pomocy -q, --quiet Nie wyświetla żadnych komunikatów -V, --version Wyświetla tę wersję aplikacji - ansi Wymuś wyjście ANSI --no-ansi Wyłącz wyjście ANSI -n, --no-interact Nie zadawaj żadnych interaktywnych pytań --profile Wyświetla informacje o czasie i wykorzystaniu pamięci --no-plugins Czy wyłączyć wtyczki. -d, --working-dir = KATALOG-ROBOCZY Jeśli jest określony, używa podanego katalogu jako katalogu roboczego. -v | vv | vvv, --verbose Zwiększa szczegółowość komunikatów: 1 dla normalnego wyjścia, 2 dla bardziej szczegółowego wyjścia i 3 dla debugowania

Teraz, gdy chcesz zainstalować aplikację opartą na PHP, która wymaga Composera, po prostu odwołaj się do tej strony, aby dowiedzieć się, jak zainstalować Compser… a następnie kontynuuj pobieranie aplikacji PHP na Ubuntu.

Composer można również zaktualizować, uruchamiając poniższe polecenia… spowoduje to aktualizację wszystkich pakietów związanych z Composerem…

Samodzielna aktualizacja sudo composer

Otóż ​​to!
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux