Jak korzystać z polecenia usermod w systemie Ubuntu 16.04 | 18.04 z przykładami

  • Richard Poole
  • 0
  • 2748
  • 788

Nowi użytkownicy i studenci szukający sposobów na nauczenie się korzystania z systemów Linux i zarządzania nimi. Najłatwiejszym miejscem do rozpoczęcia może być system operacyjny Ubuntu Linux… Ubuntu to system operacyjny Linux typu open source, który działa na komputerach stacjonarnych, laptopach, serwerach i innych urządzeniach…

W ten sam sposób, w jaki używasz myszy i klawiatury do wprowadzania podstawowych zmian na kontach użytkowników lub wykonywania innych prostych zadań w systemie operacyjnym Microsoft Windows, Ubuntu również ułatwia Ci pracę… Podobnie jak łatwa jest praca na komputerach z systemem Windows, tak samo prosty jest pulpit Ubuntu również i świetny dla początkujących…

Jednak kiedy uczysz się obsługi i rozumienia systemu Ubuntu Linux, będziesz chciał również nauczyć się poleceń związanych z grafiką i klikaniem myszą… oraz jak ich używać… Ten samouczek pokaże Ci, jak…

Ten post pokazuje nowym użytkownikom i studentom, co to jest usermod polecenie jest używane do i jak go używać…

Kiedy będziesz gotowy, aby nauczyć się korzystać z usermod poleceń, postępuj zgodnie z poniższym przewodnikiem:

O komendzie usermod:

Plik usermod polecenie jest używane przez administratorów systemu do zmiany ustawień kont użytkowników, podobnie jak polecenie passwd…. Podobnie jak używanie myszy i klawiatury do zmiany ustawień konta w interfejsie GUI… usermod to sposób na zrobienie tego w wierszu poleceń…

Składnia:

Składnia to reguła i format, w jaki sposób usermod można użyć polecenia… opcje systax można zmienić w kolejności… ale należy przestrzegać prostego formatu.,.

Poniżej znajduje się przykładowa składnia, jak używać usermod comamnd… .

usermod [OPCJA]… LOGIN…

Opcje:

Opcje wiersza poleceń to przełączniki lub flagi określające sposób wykonywania lub kontrolowania poleceń… modyfikują zachowanie polecenia… są oddzielane spacjami i następują po opcjach poleceń…

Poniżej znajduje się kilka opcji usermod Komenda:

ZALOGUJ SIE… Zastąpić ZALOGUJ SIE … .. z nazwą konta, którego ustawienia chcesz zmienić…. Jeśli konto jeszcze nie istnieje, polecenie zakończy się niepowodzeniem i nie zostanie wykonane… .
-c, -comment KOMENTARZ
Użyj -do lub -komenda KOMENTARZ możliwość ustawienia lub zmiany pola komentarza do konta użytkownika…
-d, -home KATALOG_GŁÓWNYUżyj -re lub -home HOME_DIR możliwość zmiany lub ustawienia nowego katalogu domowego dla konta użytkownika…
-f, -inactive NIEAKTYWNEUżyj -fa lub -nieaktywne NIEAKTYWNE możliwość ustawienia hasła nieaktywnego po wygaśnięciu do NIEAKTYWNY
-g, -gid GRUPAUżyj -sol lub -gid GROUP opcja wymuszenia użycia GROUP jako nowej grupy podstawowej
-G, -groups GRUPYUżyj -sol lub -grupy GROUP możliwość ustawienia nowej listy GRUP uzupełniających
-a, -append Użyj -za lub -dodać możliwość dołączenia użytkownika do dodatkowych GRUP
-l, -login NEW_LOGIN Użyj -l lub -login NEW_LOGIN możliwość stworzenia nowej wartości nazwy logowania
-h, -help Wyświetl komunikat pomocy i zakończ.
-L, -lok Użyj -L lub -zamek możliwość zablokowania konta użytkownika

Przykłady:

Poniżej znajduje się kilka przykładów uruchamiania i używania usermod w systemie Ubuntu Linux…

Jeśli chcesz dodać nazwę konta John do grupy sudo, uruchom poniższe polecenia…

usermod -a -G sudo john

Jeśli chcesz zmienić imię i nazwisko lub pole komentarza na koncie Jana, uruchom plik usermod polecenie i podaj nazwę konta Jana… w tym przypadku nazywa się jan…

usermod -c "John Doe" john

Jeśli nie jesteś zalogowany jako konto root, może być konieczne użycie polecenia sudo…

sudo usermod -c "John Doe" john

Aby zmienić nazwę logowania do konta Johna na Paweł, uruchom poniższe polecenia…

sudo usermod -l paul john

Aby odblokować konto Johna, uruchom poniższe polecenie

sudo usermod -U john

Aby zablokować konto Jana, uruchom poniższe polecenia…

sudo usermod -L john

Aby zmienić katalog domowy Johna, uruchom poniższe polecenia

sudo usermod -d / home / newHomeDir -m johnNewHome

Kiedy biegasz usermodz -Wsparcie opcja, zobaczysz tekst pomocy poniżej:

Użycie: usermod [opcje] LOGOWANIE Opcje: -c, --comment KOMENTARZ nowa wartość pola GECOS -d, --home KATALOG_DOMOWY nowy katalog domowy dla konta użytkownika -e, --expiredate EXPIRE_DATE ustaw datę ważności konta na EXPIRE_DATE - f, --inactive NIEAKTYWNE ustaw hasło nieaktywne po wygaśnięciu na NIEAKTYWNE -g, --gid GRUPA wymuś użycie GRUPY jako nowej grupy podstawowej -G, --groups GRUPY nowa lista dodatkowych GRUP -a, --append dołącza użytkownika do dodatkowe GRUPY wymienione w opcji -G bez usuwania go / jej z innych grup -h, --help wyświetla ten komunikat pomocy i wychodzi -l, --login NEW_LOGIN nowa wartość nazwy logowania -L, --lock blokowanie użytkownika konto -m, --move-home przenieś zawartość katalogu domowego do nowej lokalizacji (używaj tylko z -d) -o, --non-unique zezwalaj na użycie zduplikowanego (nieunikalnego) UID -p, --password HASŁO użyj zaszyfrowanego hasła jako nowego hasła -R, --root katalog CHROOT_DIR do chroot do -s, --shell POWŁOKA nowa powłoka logowania dla konta użytkownika -u, --uid UID nowy UID dla r konto użytkownika -U, --unlock odblokuj konto użytkownika -v, --add-subuids PIERWSZE-OSTATNIE dodaj zakres podrzędnych identyfikatorów -V, --del-subuidy PIERWSZE-OSTATNIE usuwanie zakresu podrzędnych identyfikatorów -w, - -add-subgids PIERWSZE-OSTATNIE dodaj zakres podrzędnych gidów -W, --del-subgids PIERWSZE-OSTATNIE usuwa zakres podrzędnych gidów -Z, --selinux-user SEUSER nowe mapowanie użytkownika SELinux dla konta użytkownika 

Otóż ​​to!

Mam nadzieję, że Ci się spodoba i wróć wkrótce po więcej poleceń Ubuntu Linux!

Możesz również polubić poniższe polecenia:

Skonfiguruj LimeSurvey na Ubuntu 16.04 | 18.04 z Nginx, MariaDB i PHP 7.2-FPM
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux