Zainstaluj Canopy CMS na Ubuntu 16.04 | 18.04 z Apache2, MariaDB i PHP 7.2

 • Vovich Masterovich
 • 0
 • 4619
 • 62

Canopy (wcześniej znany jako phpWebSite) to system zarządzania treścią typu open source (CMS), który umożliwia tworzenie własnych profesjonalnych witryn internetowych opartych na języku PHP na własnych serwerach… .

Canopy to także CMS używany na Appalachian State University.

Ten CMS umożliwia tworzenie solidnych stron internetowych dla Twojej szkoły, firmy lub dowolnej grupy, która chce współpracować w zakresie tych samych pomysłów lub problemów… .

Niezależnie od tego, czy tworzysz witrynę osobistą, czy firmową, Canopy może pomóc w tworzeniu treści i zarządzaniu nimi na każdym urządzeniu za pomocą intuicyjnego i wydajnego pulpitu użytkownika i administratora…

Ten krótki samouczek pokaże studentom i nowym użytkownikom, jak zainstalować Canopy CMS z obsługą Apache2, MariaDB i PHP 7.2 w Ubuntu 16.04 i 18.04 LTS.

Krok 1: Zainstaluj serwer HTTP Apache2 w systemie Ubuntu

Serwer HTTP Apache2 jest obecnie najpopularniejszym serwerem internetowym… ponieważ Canopy CMS musi go zainstalować i zainstalować w systemie Ubuntu…

Aby zainstalować Apache2 HTTP na serwerze Ubuntu, uruchom poniższe polecenia…

sudo apt update sudo apt install apache2

Po zainstalowaniu Apache2 poniższe polecenia mogą być używane do zatrzymywania, uruchamiania i włączania usługi Apache2, aby zawsze uruchamiała się wraz z uruchomieniem serwera.

sudo systemctl stop apache2.service sudo systemctl start apache2.service sudo systemctl włącz apache2.service 

Aby przetestować konfigurację Apache2, otwórz przeglądarkę i przejdź do nazwy hosta serwera lub adresu IP. Powinna zostać wyświetlona domyślna strona testowa Apache2, jak pokazano poniżej… Gdy to zobaczysz, oznacza to, że Apache2 działa zgodnie z oczekiwaniami…

http: // localhost

Krok 2: Zainstaluj serwer bazy danych MariaDB

Serwer bazy danych MariaDB to świetne miejsce do rozpoczęcia poszukiwań serwerów baz danych typu open source do użycia z Canopy… Aby zainstalować MariaDB, uruchom poniższe polecenia…

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client

Po zainstalowaniu MariaDB poniższe polecenia mogą służyć do zatrzymywania, uruchamiania i włączania usługi MariaDB, aby zawsze była uruchamiana po uruchomieniu serwera…

Uruchom je na Ubuntu 16.04 LTS

sudo systemctl stop mysql.service sudo systemctl start mysql.service sudo systemctl włącz mysql.service 

Uruchom je na Ubuntu 17.10 i 18.04 LTS

sudo systemctl stop mariadb.service sudo systemctl start mariadb.service sudo systemctl włącz mariadb.service 

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zabezpieczyć serwer MariaDB, tworząc hasło roota i blokując zdalny dostęp do roota.

sudo mysql_secure_installation

Po wyświetleniu monitu odpowiedz na poniższe pytania, postępując zgodnie z instrukcjami.

 • Wprowadź aktualne hasło roota (wpisz żadnego): Po prostu naciśnij Enter
 • Ustawić hasło roota? [T / n]: Y
 • Nowe hasło: wprowadź hasło
 • Ponownie wprowadź nowe hasło: powtórz hasło
 • Usunąć anonimowych użytkowników? [T / n]: Y
 • Nie zezwalać na zdalne logowanie przez roota? [T / n]: Y
 • Usunąć testową bazę danych i uzyskać do niej dostęp? [T / n]: Y
 • Załadować teraz ponownie tabele uprawnień? [T / n]: Y

Zrestartuj serwer MariaDB

Aby sprawdzić, czy MariaDB jest zainstalowana, wpisz poniższe polecenia, aby zalogować się do serwera MariaDB

sudo mysql -u root -p

Następnie wpisz hasło, które utworzyłeś powyżej, aby się zalogować… jeśli się powiedzie, powinna zostać wyświetlona wiadomość powitalna MariaDB

Krok 3: Zainstaluj PHP 7.2 i powiązane moduły

PHP 7.2 może nie być dostępne w domyślnych repozytoriach Ubuntu… aby go zainstalować, będziesz musiał go pobrać z repozytoriów innych firm.

Uruchom poniższe polecenia, aby dodać poniższe repozytorium stron trzecich w celu aktualizacji do PHP 7.2

sudo apt-get install właściwości-oprogramowania-common sudo add-apt-repository ppa: ondrej / php

Następnie zaktualizuj i zaktualizuj do PHP 7.2

sudo apt update

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować PHP 7.2 i powiązane moduły.

sudo apt install php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-common php7.2-sqlite3 php7.2-curl php7.2-intl php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-mysql php7. 2-gd php7.2-xml php7.2-cli php7.2-zip

Po zainstalowaniu PHP 7.2 uruchom poniższe polecenia, aby otworzyć domyślny plik konfiguracyjny PHP dla Apache2…

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini 

Następnie wprowadź zmiany w poniższych wierszach w pliku i zapisz. Poniższe wartości to świetne ustawienia do zastosowania w Twoich środowiskach.

file_uploads = On allow_url_fopen = On short_open_tag = On memory_limit = 256 mln upload_max_filesize = 100 mln max_execution_time = 360 date.timezone = America / Chicago

Po dokonaniu powyższej zmiany zapisz plik i zamknij.

Krok 3: Uruchom ponownie Apache2

Po zainstalowaniu PHP i powiązanych modułów wszystko, co musisz zrobić, to zrestartować Apache2, aby ponownie załadować konfiguracje PHP…

Aby ponownie uruchomić Apache2, uruchom poniższe polecenia

sudo systemctl zrestartuj apache2.service

Aby przetestować ustawienia PHP 7.2 z Apache2, utwórz plik phpinfo.php plik w katalogu głównym Apache2, uruchamiając poniższe polecenia

sudo nano /var/www/html/phpinfo.php

Następnie wpisz zawartość poniżej i zapisz plik.

Zapisz plik… a następnie przejdź do nazwy hosta serwera, a po niej /phpinfo.php

http: //localhost/phpinfo.php

Powinieneś zobaczyć domyślną stronę testową PHP…

Krok 4: Utwórz bazę danych Canopy

Po zainstalowaniu wszystkich pakietów wymaganych do działania Canopy, przejdź poniżej, aby rozpocząć konfigurowanie serwerów. Najpierw uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć pustą bazę danych Canopy.

Aby zalogować się do serwera bazy danych MariaDB, uruchom poniższe polecenia.

sudo mysql -u root -p

Następnie utwórz bazę danych o nazwie baldachim

CREATE DATABASE canopy;

Utwórz użytkownika bazy danych o nazwie canopyuser z nowym hasłem

UTWÓRZ UŻYTKOWNIKA 'canopyuser' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password_here';

Następnie przyznaj użytkownikowi pełny dostęp do bazy danych.

GRANT ALL ON canopy. * TO 'canopyuser' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'user_password_here' Z OPCJĄ GRANT;

Na koniec zapisz zmiany i wyjdź.

PRZYWILEJE SPŁUKIWANIA; WYJŚCIE;

Krok 5: Pobierz i zainstaluj Canopy CMS

Aby uzyskać najnowszą wersję Canopy, możesz skorzystać z repozytorium Github… Zainstaluj Composer, Curl i inne zależności, aby rozpocząć…

sudo apt install curl git curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php - --install-dir = / usr / local / bin --filename = composer 

Po zainstalowaniu curl i Composer powyżej przejdź do katalogu / tmp… pobierz i rozpakuj, a następnie przenieś zawartość Canopy do katalogu głównego Apache2…

Następnie użyj narzędzia Composer, aby zainstalować jego zależności…

cd / tmp wget https://github.com/AppStateESS/canopy/archive/master.zip unzip master.zip sudo mv canopy-master / var / www / html / canopy sudo mkdir / var / www / html / canopy / images / cd / var / www / html / canopy sudo composer install

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zmienić uprawnienia folderu głównego…

sudo chown -R www-data: www-data / var / www / html / canopy / sudo chmod -R 755 / var / www / html / canopy /

Krok 6: Skonfiguruj witrynę Apache2 Canopy CMS

Następnie skonfiguruj plik konfiguracyjny Apache2 dla canopy. Ten plik będzie kontrolować, w jaki sposób użytkownicy uzyskują dostęp do treści Canopy CMS. Uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć nowy plik konfiguracyjny o nazwie baldachim.conf

sudo nano /etc/apache2/sites-available/canopy.conf

Następnie skopiuj i wklej poniższą zawartość do pliku i zapisz go. Zastąp podświetlony wiersz własną nazwą domeny i katalogiem głównym.

 ServerAdmin [email protected] DocumentRoot / var / www / html / canopy nazwa_serwera example.com Opcje FollowSymlinks AllowOverride All Wymagaj wszystkich przyznanych ErrorLog $ APACHE_LOG_DIR /error.log CustomLog $ APACHE_LOG_DIR /access.log łącznie 

Zapisz plik i zakończ.

Po skonfigurowaniu VirtualHost powyżej, włącz go, uruchamiając poniższe polecenia

Krok 7: Włącz Canopy Site and Rewrite Module

Po skonfigurowaniu VirtualHost powyżej, włącz go, wykonując poniższe polecenia, a następnie zrestartuj serwer Apache2…

sudo a2ensite canopy.conf sudo a2enmod przepisać sudo systemctl zrestartuj apache2.service

Następnie otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu URL… i kontynuuj instalację… .

http://example.com

Powinna zostać wyświetlona strona kreatora instalacji Canopy… Wpisz nazwę bazy danych, użytkownika i hasło… a następnie kontynuuj

Następnie utwórz konto administratora dla zaplecza i kontynuuj…

Następnie Canopy powinien zostać zainstalowany i gotowy do użycia…

Usuń katalog instalacyjny po zainstalowaniu…

sudo rm -rf / var / www / html / canopy / setup /

Cieszyć się!
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux