Zainstaluj Friendica Social Network Platform na Ubuntu 18.04 | 16.04 z Apache2

 • Ronald Ferguson
 • 0
 • 4908
 • 668

Ten krótki samouczek pokazuje studentom i nowym użytkownikom, jak zainstalować platformę Friendica Social Network na Ubuntu 18.04 | 16.04 z serwerem HTTP Apache2…

Friendica to bezpłatna i elastyczna, zdecentralizowana platforma społecznościowa, która ułatwia tworzenie i utrzymywanie własnych projektów i społeczności w sieciach społecznościowych.

To oprogramowanie ma wbudowaną obsługę protokołów ActivityPub, w tym platform takich jak Funkwhale, Hubzilla, Mastodon, Pleroma, Pixelfed, OStatus i diaspora *.

Za pomocą Friendica możesz tworzyć dostosowane witryny społecznościowe dla swojej szkoły, firmy lub dowolnej grupy, która chce współpracować nad tymi samymi pomysłami lub problemami.

Niezależnie od tego, czy tworzysz osobistą, czy firmową platformę społecznościową, Friendica może pomóc w tworzeniu treści i zarządzaniu nimi na każdym urządzeniu dzięki intuicyjnemu i wydajnemu pulpitowi nawigacyjnemu dla użytkowników i administratorów…

Aby uzyskać więcej informacji na temat platformy społecznościowej Friendica, odwiedź jej stronę główną

Aby rozpocząć instalację Friendica, wykonaj poniższe czynności:

Krok 1: Zainstaluj Apache2 HTTP

Serwer HTTP Apache2 jest najpopularniejszym używanym serwerem internetowym… więc zainstaluj go, ponieważ Friendica go potrzebuje…

Aby zainstalować Apache2 HTTP na serwerze Ubuntu, uruchom poniższe polecenia…

sudo apt update sudo apt install apache2

Po zainstalowaniu Apache2 poniższe polecenia mogą być używane do zatrzymywania, uruchamiania i włączania usługi Apache2, aby zawsze uruchamiała się wraz z uruchomieniem serwera.

sudo systemctl stop apache2.service sudo systemctl start apache2.service sudo systemctl włącz apache2.service 

Aby przetestować konfigurację Apache2, otwórz przeglądarkę i przejdź do nazwy hosta serwera lub adresu IP. Powinna zostać wyświetlona domyślna strona testowa Apache2, jak pokazano poniżej… Gdy to zobaczysz, oznacza to, że Apache2 działa zgodnie z oczekiwaniami…

http: // localhost

Krok 2: Zainstaluj serwer bazy danych MariaDB

v potrzebuje również serwera bazy danych do przechowywania swojej zawartości… a serwer bazy danych MariaDB to świetne miejsce do rozpoczęcia, gdy przyjrzymy się serwerom baz danych typu open source do użytku z v.

Aby zainstalować MariaDB, uruchom poniższe polecenia…

sudo apt zainstaluj mariadb-server mariadb-client

Po zainstalowaniu MariaDB poniższe polecenia mogą służyć do zatrzymywania, uruchamiania i włączania usługi MariaDB, aby zawsze była uruchamiana po uruchomieniu serwera…

Uruchom je na Ubuntu

sudo systemctl stop mariadb.service sudo systemctl start mariadb.service sudo systemctl włącz mariadb.service 

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zabezpieczyć serwer MariaDB, tworząc hasło roota i blokując zdalny dostęp do roota.

sudo mysql_secure_installation

Po wyświetleniu monitu odpowiedz na poniższe pytania, postępując zgodnie z instrukcjami.

 • Wprowadź aktualne hasło roota (wpisz żadnego): Po prostu naciśnij Enter
 • Ustawić hasło roota? [T / n]: Y
 • Nowe hasło: wprowadź hasło
 • Ponownie wprowadź nowe hasło: powtórz hasło
 • Usunąć anonimowych użytkowników? [T / n]: Y
 • Nie zezwalać na zdalne logowanie przez roota? [T / n]: Y
 • Usunąć testową bazę danych i uzyskać do niej dostęp? [T / n]: Y
 • Załadować teraz ponownie tabele uprawnień? [T / n]: Y

Zrestartuj serwer MariaDB

Aby sprawdzić, czy MariaDB jest zainstalowana, wpisz poniższe polecenia, aby zalogować się do serwera MariaDB

sudo mysql -u root -p

Następnie wpisz hasło, które utworzyłeś powyżej, aby się zalogować… jeśli się powiedzie, powinna zostać wyświetlona wiadomość powitalna MariaDB

Krok 3: Zainstaluj PHP 7.2 i powiązane moduły

PHP 7.2 może nie być dostępny w domyślnych repozytoriach Ubuntu… aby go zainstalować, będziesz musiał go pobrać z repozytoriów innych firm.

Uruchom poniższe polecenia, aby dodać poniższe repozytorium stron trzecich w celu aktualizacji do PHP 7.2

sudo apt-get install właściwości-oprogramowania-common sudo add-apt-repository ppa: ondrej / php

Następnie zaktualizuj i zaktualizuj do PHP 7.2

sudo apt update

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować PHP 7.2 i powiązane moduły.

sudo apt zainstaluj php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-common php7.2-gmp php7.2-curl php7.2-intl php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-mysql php7. 2-gd php7.2-imagick php7.2-xml php7.2-cli php7.2-zip php7.2-sqlite

Po zainstalowaniu PHP 7.2 uruchom poniższe polecenia, aby otworzyć domyślny plik konfiguracyjny PHP dla Apache2…

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini 

Następnie wprowadź zmiany w poniższych wierszach w pliku i zapisz. Poniższe wartości to świetne ustawienia do zastosowania w Twoich środowiskach.

file_uploads = On allow_url_fopen = On short_open_tag = On memory_limit = 256 mln upload_max_filesize = 100 mln max_execution_time = 360 max_input_vars = 1500 date.timezone = Ameryka / Chicago

Po dokonaniu powyższej zmiany zapisz plik i zamknij.

Krok 4: Utwórz bazę danych znajomych

Po zainstalowaniu wszystkich wymaganych pakietów przejdź poniżej, aby rozpocząć konfigurowanie serwerów. Najpierw utwórz bazę danych Friendica.

Uruchom poniższe polecenia, aby zalogować się do MariaDB. Gdy pojawi się monit o hasło, wpisz hasło roota utworzone powyżej.

sudo mysql -u root -p

Następnie utwórz bazę danych o nazwie Friendica

STWÓRZ BAZĘ DANYCH Friendica;

Utwórz użytkownika bazy danych o nazwie friendicauser z nowym hasłem

UTWÓRZ UŻYTKOWNIKA 'friendicauser' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password_here';

Następnie przyznaj użytkownikowi pełny dostęp do Friendica Baza danych.

PRZYZNAJ WSZYSTKO NA friendica. * TO 'friendicauser' @ 'localhost' Z OPCJĄ GRANT;

Na koniec zapisz zmiany i wyjdź.

PRZYWILEJE SPŁUKIWANIA; WYJŚCIE;

Krok 5: Uruchom ponownie Apache2

Po zainstalowaniu PHP i powiązanych modułów wszystko, co musisz zrobić, to zrestartować Apache2, aby ponownie załadować konfiguracje PHP…

Aby ponownie uruchomić Apache2, uruchom poniższe polecenia

sudo systemctl zrestartuj apache2.service

Aby przetestować ustawienia PHP 7.2 z Apache2, utwórz plik phpinfo.php plik w katalogu głównym Apache2, uruchamiając poniższe polecenia

sudo nano /var/www/html/phpinfo.php

Następnie wpisz zawartość poniżej i zapisz plik.

Zapisz plik… a następnie przejdź do nazwy hosta serwera, a po niej /phpinfo.php

http: //localhost/phpinfo.php

Powinieneś zobaczyć domyślną stronę testową PHP…

Krok 6: Pobierz najnowszą wersję programu Friendica

Aby pobrać najnowszą wersję Friendica, możesz skorzystać z repozytorium Github… Zainstaluj Composer, Curl i inne zależności, aby rozpocząć.

sudo apt install curl git curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php - --install-dir = / usr / local / bin --filename = composer

Następnie przejdź do katalogu domowego Apache2 i pobierz pakiety Friendica i zależności za pomocą Composera.

cd / var / www sudo git clone https://github.com/friendica/friendica.git -b master friendica cd / var / www / friendica sudo composer install --no-dev sudo git clone https://github.com /friendica/friendica-addons.git -b dodatek główny

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć Apache2 .htaccess plik.

sudo cp /var/www/friendica/.htaccess-dist /var/www/friendica/.htaccess

Ponieważ właśnie uruchomiłeś serwer WWW jako root, powinieneś upewnić się, że wszystkie nowo utworzone pliki są własnością dane-www użytkownik i grupa.

Aby to zrobić, uruchom poniższe polecenia:

sudo chown -R www-data: www-data / var / www / friendica / sudo chmod -R 755 / var / www / friendica / 

Krok 7: Skonfiguruj Apache2

Na koniec skonfiguruj plik konfiguracyjny witryny Apahce2 dla Friendica… Ten plik będzie kontrolować sposób, w jaki użytkownicy uzyskują dostęp do zawartości Friendica. Uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć nowy plik konfiguracyjny o nazwie friendica.conf

sudo nano /etc/apache2/sites-available/friendica.conf

Następnie skopiuj i wklej poniższą zawartość do pliku i zapisz go. Zastąp podświetlony wiersz własną nazwą domeny i katalogiem głównym.

 ServerAdmin [email protected] DocumentRoot / var / www / friendica NazwaSerwera example.com ServerAlias ​​www.example.com Opcje + FollowSymlinks AllowOverride All Wymagaj wszystkich przyznanych ErrorLog $ APACHE_LOG_DIR /error.log CustomLog $ APACHE_LOG_DIR /access.log łącznie 

Zapisz plik i zakończ.

Krok 8: Włącz moduł Friendica and Rewrite

Po skonfigurowaniu VirtualHost powyżej, włącz go, uruchamiając poniższe polecenia

sudo a2ensite friendica.conf sudo a2enmod przepisać sudo systemctl zrestartować apache2.service 

Następnie otwórz przeglądarkę i przejdź do nazwy domeny serwera lub nazwy hosta. Często jest to host lokalny, ale może to być nazwa hosta lub adres IP. Informacje te będą dostępne dla administratora serwera lub firmy hostingowej.

http://example.com/

Sprawdź, czy wszystkie wymagania są spełnione, a następnie kontynuuj pracę z kreatorem.

Następnie wybierz, czy chcesz używać SSL, czy nie. Jeśli konfigurujesz przy użyciu certyfikatu SSL, możesz wybrać użycie certyfikatu z podpisem własnym lub certyfikatu publicznego.

Następnie skonfiguruj konto administratora witryny i kontynuuj

To powinno zakończyć konfigurację.

Zaloguj się i zacznij budować swoją sieć.

Wniosek:

Dowiedziałeś się, jak zainstalować Friendica na Ubuntu z serwerem HTTP Apache2… Jeśli znajdziesz jakieś błędy powyżej, zostaw komentarz poniżej

Dzięki,
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux