Zainstaluj narzędzie do monitorowania systemu Icinga 2 na Ubuntu 18.04 | 16.04 LTS

 • Eustace Evans
 • 0
 • 785
 • 118

Ten krótki samouczek pokazuje studentom i nowym użytkownikom, jak zainstalować i skonfigurować platformę monitorowania i analizy Icinga 2 w systemie Ubuntu 16.04 | 18.04 Serwery LTS…

Icinga 2 to oprogramowanie typu open source, które zapewnia monitorowanie i analizę systemów sieciowych w centrum danych i platformie chmurowej… Jest to kompletny serwer klasy korporacyjnej i platforma monitorowania dzienników… .

Wskaźniki z Graphite wyświetlane bezpośrednio w interfejsie internetowym Icinga, gdzie możesz przeglądać i analizować logi i dane, które są interpretowane w prostej formie…

Aby uzyskać więcej informacji o Icinga 2, odwiedź jej stronę główną…

Kiedy będziesz gotowy, wykonaj poniższe czynności:

Krok 1: Zainstaluj pakiet Icinga 2

Aby zainstalować Icinga 2, możesz przejść i pobrać jego .deb pakiet i zainstaluj go lokalnie na serwerze Ubuntu…. Jeśli jednak chcesz szybko i łatwo zaktualizować oprogramowanie do nowszych wersji, będziesz chciał dodać jego oficjalne repozytorium APT do Ubuntu…

Aby dodać repozytorium APT do Ubuntu, uruchom poniższe polecenia, aby zaimportować klucz GPG repozytorium…

curl https://packages.icinga.com/icinga.key | sudo apt-key add -

Po zaimportowaniu klucza repozytorium powyżej, uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć nowy plik repozytorium dla Icinga 2… Ten plik będzie zawierał repozytoria Icinga, w których dostępne są wszystkie pakiety i aktualizacje…

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/icinga2.list

Następnie skopiuj i wklej poniższe linie do pliku i zapisz…

deb http://packages.icinga.com/ubuntu icinga-bionic główna deb-src http://packages.icinga.com/ubuntu icinga-bionic główna

Po dodaniu powyższego pliku repozytorium uruchom poniższe polecenia, aby zaktualizować listę pakietów APT i zainstalować pakiety Icinga 2:

sudo apt update sudo apt install wtyczki monitorujące icinga2

Po zainstalowaniu poniższych poleceń można używać do zatrzymywania, uruchamiania i włączania Icinga 2 do automatycznego uruchamiania po uruchomieniu serwera…

sudo systemctl zatrzymaj icinga2.service sudo systemctl uruchom icinga2.service sudo systemctl włącz icinga2.service 

Aby sprawdzić, czy Icinga 2 jest zainstalowana, uruchom poniższe polecenia:

status systemctl icinga2.service

Powinieneś zobaczyć szczegóły statusu systemu Icinga 2, jak pokazano poniżej:

icinga2.service - Icinga host / usługa / system monitorowania sieci Załadowano: załadowano (/lib/systemd/system/icinga2.service; włączone; ustawienie dostawcy: włączone) Drop-In: /etc/systemd/system/icinga2.service.d └─limits.conf Aktywne: aktywny (bieganie) od śro 2019-07-17 10:46:47 CDT; 16 s temu Główny PID: 13860 (icinga2) Zadania: 13 CGroup: /system.slice/icinga2.service ├─13860 / usr / lib / x86_64-linux-gnu / icinga2 / sbin / icinga2 --no-stack-rlimit demon - -clos └─13894 / usr / lib / x86_64-linux-gnu / icinga2 / sbin / icinga2 --no-stack-rlimit daemon --clos 17 lipca 10:46:47 ubuntu1804 icinga2 [13860]: [2019-07- 17 10:46:47 -0500] information / ScriptGlobal: 17 lipca 10:46:47 ubuntu1804 icinga2 [13860]: [2019-07-17 10:46:47-0500] information / ConfigObject: 17 lipca 10:46: 47 ubuntu1804 icinga2 [13860]: [2019-07-17 10:46:47 -0500] information / ConfigObject: 17 lipca 10:46:47 ubuntu1804 icinga2 [13860]: [2019-07-17 10:46:47 - 0500] information / ConfigItem: Tr 17 lipca 10:46:47 ubuntu1804 icinga2 [13860]: [2019-07-17 10:46:47 -0500] informacje / FileLogger: 'm Lip 17 10:46:47 ubuntu1804 icinga2 [ 13860]: [2019-07-17 10:46:47 -0500] informacje / NotificationCo 17 lipca 10:46:47 ubuntu1804 icinga2 [13860]: [2019-07-17 10:46:47 -0500] informacje / CheckerCompone 17 lipca 10:46:47 ubuntu1804 icinga2 [13860]: [2019-07-17 10:46: 47-0500] information / ConfigItem: Ac 17 lipca 10:46:47 ubuntu1804 icinga2 [13860]: [2019-07-17 10:46:47 -0500] information / cli: Closing c 17 lipca 10:46:47 ubuntu1804 systemd [1]: Uruchomiono host / usługę / system monitorowania sieci Icinga.

Krok 2: Zainstaluj serwer bazy danych MariaDB

Icinga 2 wymaga serwera bazy danych do przechowywania zawartości… Jeśli szukasz prawdziwie otwartego serwera bazy danych, MariaDB to świetne miejsce do rozpoczęcia… Aby zainstalować MariaDB, wykonaj poniższe polecenia:

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client

Po zainstalowaniu MariaDB poniższe polecenia mogą służyć do zatrzymywania, uruchamiania i włączania usługi MariaDB, aby zawsze była uruchamiana po uruchomieniu serwera…

Uruchom je na Ubuntu 16.04 LTS

sudo systemctl stop mysql.service sudo systemctl start mysql.service sudo systemctl włącz mysql.service 

Uruchom je na Ubuntu 18.10 i 18.04 LTS

sudo systemctl stop mariadb.service sudo systemctl start mariadb.service sudo systemctl włącz mariadb.service 

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zabezpieczyć serwer bazy danych hasłem root, jeśli nie został wyświetlony monit o zrobienie tego podczas instalacji…

sudo mysql_secure_installation

Po wyświetleniu monitu odpowiedz na poniższe pytania, postępując zgodnie z instrukcjami.

 • Wprowadź aktualne hasło roota (wpisz żadnego): Po prostu naciśnij Enter
 • Ustawić hasło roota? [T / n]: Y
 • Nowe hasło: wprowadź hasło
 • Ponownie wprowadź nowe hasło: powtórz hasło
 • Usunąć anonimowych użytkowników? [T / n]: Y
 • Nie zezwalać na zdalne logowanie przez roota? [T / n]: Y
 • Usunąć testową bazę danych i uzyskać do niej dostęp? [T / n]: Y
 • Załadować teraz ponownie tabele uprawnień? [T / n]: Y

Teraz, gdy MariaDB jest już zainstalowana, aby sprawdzić, czy serwer bazy danych został pomyślnie zainstalowany, uruchom poniższe polecenia…

sudo mysql -u root -p

wpisz hasło roota po wyświetleniu monitu…

Jeśli zobaczysz podobny ekran, jak pokazano powyżej, serwer został pomyślnie zainstalowany…

Po zainstalowaniu serwera bazy danych MariaDB powyżej uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować moduł bazy danych Icinga 2… Aby to zrobić, uruchom poniższe polecenia:

sudo apt install icinga2-ido-mysql

Podczas instalacji zostaniesz poproszony o kilka pytań… Wybierz Tak, aby włączyć Icinga ido-mysql, zgódź się na utworzenie bazy danych i utwórz hasło do bazy danych…

Następnie należy zainstalować i skonfigurować moduł bazy danych Icinga 2…

Uruchom poniższe polecenia, aby włączyć moduł.

funkcja sudo icinga2 włącz ido-mysql sudo systemctl zrestartuj icinga2

To powinno być to

Krok 3: Utwórz bazę danych Icinga 2

Po wykonaniu powyższych czynności postępuj zgodnie z poniższym przewodnikiem, aby utworzyć pustą bazę danych Icinga 2… Baza danych będzie używana do przechowywania jej zawartości…

Aby zalogować się do serwera bazy danych MariaDB, uruchom poniższe polecenia.

sudo mysql -u root -p

Następnie utwórz bazę danych o nazwie icingaweb

UTWÓRZ BAZĘ DANYCH icingaweb;

Utwórz użytkownika bazy danych o nazwie icingawebuser z nowym hasłem

UTWÓRZ UŻYTKOWNIKA 'icingawebuser' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password_here';

Następnie przyznaj użytkownikowi pełny dostęp do bazy danych.

PRZYZNAJ WSZYSTKO NA icingaweb. * TO 'icingawebuser' @ 'localhost' Z OPCJĄ GRANT;

Na koniec zapisz zmiany i wyjdź.

PRZYWILEJE SPŁUKIWANIA; WYJŚCIE;

Krok 4: Wejdź do portalu internetowego Icinga 2

Po zainstalowaniu serwera Icinga 2 uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować jego narzędzie internetowe… .

sudo apt zainstaluj icingaweb2 icingacli php-gd

Domyślnie zostanie zainstalowany serwer WWW Apache2 i PHP…

Po zainstalowaniu Apache2 i PHP otwórz domyślny plik konfiguracyjny PHP PHP i skonfiguruj strefę czasową serwera… Aby to zrobić, uruchom poniższe polecenia

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini

Następnie zmień wiersz poniżej, aby uwzględnić strefę czasową i zapisz…

[Data]; Określa domyślną strefę czasową używaną przez funkcje daty; http://php.net/date.timezone date.timezone = America / Chicago

Załaduj ponownie Apache2

sudo systemctl przeładuj apache2

Kiedy skończysz, wygeneruj token konfiguracji icinga2 za pomocą polecenia icingacli, jak poniżej.

Utworzenie tokena konfiguracji sudo icingacli

Zwróć uwagę na token, jak pokazano poniżej.

Nowo wygenerowany token konfiguracji to: 4d594e662b6dfd54

Następnie otwórz przeglądarkę i przejdź do nazwy serwera, aby zakończyć konfigurację…

http: // localhost / icingaweb2 / setup

Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji, aż skończysz… Wpisz wygenerowany powyżej token i kontynuuj…

Następnie wybierz moduł Monitorowanie i kontynuuj

Następnie sprawdzone, czy wszystkie wymagania są spełnione…

Wybierz typ uwierzytelniania bazy danych… i wpisz nazwę bazy danych, nazwę użytkownika i hasło utworzone powyżej i kontynuuj…

Zatwierdź i kontynuuj

Kontynuuj konfigurację i zakończ…

Zaloguj się i ciesz się!

Gratulacje! Dowiedziałeś się, jak zainstalować platformę monitorowania i analizy Icinga 2 na Ubuntu 16.04 | 18.04 Serwery LTS…
Jeszcze bez komentarzy