Zainstaluj Kajona CMS na Ubuntu 16.04 | 17.10 | 18.04 z obsługą Apache2, MariaDB i PHP 7.2

 • Andrew Politic
 • 0
 • 4200
 • 1168

Kajona to platforma do zarządzania treścią typu open source, która pozwala każdemu tworzyć i utrzymywać strony internetowe w dowolnym celu…. Po prostu zainstaluj system, a w ciągu kilku minut będziesz mieć działającą platformę, na której możesz wybrać jeden z wielu dostępnych szablonów i rozpocząć tworzenie treści… .

Niezależnie od tego, czy tworzysz witrynę osobistą czy biznesową, Kajona CMS może pomóc w tworzeniu treści i zarządzaniu nimi na każdym urządzeniu dzięki intuicyjnemu i wydajnemu panelowi administracyjnemu…

Ten krótki samouczek pokaże studentom i nowym użytkownikom, jak zainstalować Kajona CMS na Ubuntu 16.04 / 17.10 i 18.04.

Jeśli obecnie prowadzisz swoją witrynę i treści na innych systemach CMS, takich jak WordPress, Drupal i Joomla, możesz spróbować Kajona CMS… To świetna alternatywa dla systemów zarządzania treścią opartych na PHP.

Więcej informacji na temat CMS Kajona można znaleźć na jego stronie głównej

Kiedy będziesz gotowy, aby Kajona CMS działał na Ubuntu, wykonaj poniższe czynności:

Krok 1: Zainstaluj serwer HTTP Apache2 w systemie Ubuntu

Serwer HTTP Apache2 jest najpopularniejszym używanym serwerem internetowym… więc zainstaluj go, ponieważ Kajona CMS go potrzebuje…

Aby zainstalować Apache2 HTTP na serwerze Ubuntu, uruchom poniższe polecenia…

sudo apt update sudo apt install apache2

Po zainstalowaniu Apache2 poniższe polecenia mogą być używane do zatrzymywania, uruchamiania i włączania usługi Apache2, aby zawsze uruchamiała się wraz z uruchomieniem serwera.

sudo systemctl stop apache2.service sudo systemctl start apache2.service sudo systemctl włącz apache2.service 

Aby przetestować konfigurację Apache2, otwórz przeglądarkę i przejdź do nazwy hosta serwera lub adresu IP. Powinna zostać wyświetlona domyślna strona testowa Apache2, jak pokazano poniżej… Gdy to zobaczysz, oznacza to, że Apache2 działa zgodnie z oczekiwaniami…

http: // localhost

Krok 2: Zainstaluj serwer bazy danych MariaDB

Serwer bazy danych MariaDB to świetne miejsce do rozpoczęcia poszukiwań serwerów baz danych typu open source do użytku z Magento… Aby zainstalować MariaDB, uruchom poniższe polecenia…

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client

Po zainstalowaniu MariaDB poniższe polecenia mogą służyć do zatrzymywania, uruchamiania i włączania usługi MariaDB, aby zawsze była uruchamiana po uruchomieniu serwera…

Uruchom je na Ubuntu 16.04 LTS

sudo systemctl stop mysql.service sudo systemctl start mysql.service sudo systemctl włącz mysql.service 

Uruchom je na Ubuntu 17.10 i 18.04 LTS

sudo systemctl stop mariadb.service sudo systemctl start mariadb.service sudo systemctl włącz mariadb.service 

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zabezpieczyć serwer MariaDB, tworząc hasło roota i blokując zdalny dostęp do roota.

sudo mysql_secure_installation

Po wyświetleniu monitu odpowiedz na poniższe pytania, postępując zgodnie z instrukcjami.

 • Wprowadź aktualne hasło roota (wpisz żadnego): Po prostu naciśnij Enter
 • Ustawić hasło roota? [T / n]: Y
 • Nowe hasło: wprowadź hasło
 • Ponownie wprowadź nowe hasło: powtórz hasło
 • Usunąć anonimowych użytkowników? [T / n]: Y
 • Nie zezwalać na zdalne logowanie przez roota? [T / n]: Y
 • Usunąć testową bazę danych i uzyskać do niej dostęp? [T / n]: Y
 • Załadować teraz ponownie tabele uprawnień? [T / n]: Y

Zrestartuj serwer MariaDB

Aby sprawdzić, czy MariaDB jest zainstalowana, wpisz poniższe polecenia, aby zalogować się do serwera MariaDB

sudo mysql -u root -p

Następnie wpisz hasło, które utworzyłeś powyżej, aby się zalogować… jeśli się powiedzie, powinna zostać wyświetlona wiadomość powitalna MariaDB

Krok 3: Zainstaluj PHP 7.2 i powiązane moduły

PHP 7.2 może nie być dostępne w domyślnych repozytoriach Ubuntu… aby go zainstalować, będziesz musiał go pobrać z repozytoriów innych firm.

Uruchom poniższe polecenia, aby dodać poniższe repozytorium stron trzecich w celu aktualizacji do PHP 7.2

sudo apt-get install właściwości-oprogramowania-common sudo add-apt-repository ppa: ondrej / php

Następnie zaktualizuj i zaktualizuj do PHP 7.2

sudo apt update

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować PHP 7.2 i powiązane moduły.

sudo apt install php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-common php7.2-sqlite3 php7.2-curl php7.2-intl php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-mysql php7. 2-gd php7.2-xml php7.2-cli php7.2-zip

Po zainstalowaniu PHP 7.2 uruchom poniższe polecenia, aby otworzyć domyślny plik konfiguracyjny PHP dla Apache2…

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini 

Następnie wprowadź zmiany w poniższych wierszach w pliku i zapisz. Poniższe wartości to świetne ustawienia do zastosowania w Twoich środowiskach.

file_uploads = On allow_url_fopen = On short_open_tag = On memory_limit = 256 mln upload_max_filesize = 100 mln max_execution_time = 360 date.timezone = America / Chicago

Po dokonaniu powyższej zmiany zapisz plik i zamknij.

Krok 3: Uruchom ponownie Apache2

Po zainstalowaniu PHP i powiązanych modułów wszystko, co musisz zrobić, to zrestartować Apache2, aby ponownie załadować konfiguracje PHP…

Aby ponownie uruchomić Apache2, uruchom poniższe polecenia

sudo systemctl zrestartuj apache2.service

Aby przetestować ustawienia PHP 7.2 z Apache2, utwórz plik phpinfo.php plik w katalogu głównym Apache2, uruchamiając poniższe polecenia

sudo nano /var/www/html/phpinfo.php

Następnie wpisz zawartość poniżej i zapisz plik.

Zapisz plik… a następnie przejdź do nazwy hosta serwera, a po niej /phpinfo.php

http: //localhost/phpinfo.php

Powinieneś zobaczyć domyślną stronę testową PHP…

Krok 4: Utwórz bazę danych Magento

Po zainstalowaniu wszystkich pakietów wymaganych do działania Kajona CMS, przejdź poniżej, aby rozpocząć konfigurację serwerów. Najpierw uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć pustą bazę danych Magento.

Aby zalogować się do serwera bazy danych MariaDB, uruchom poniższe polecenia.

sudo mysql -u root -p

Następnie utwórz bazę danych o nazwie kajona

STWÓRZ BAZĘ DANYCH kajona;

Utwórz użytkownika bazy danych o nazwie kajonauser z nowym hasłem

UTWÓRZ UŻYTKOWNIKA 'kajonauser' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password_here';

Następnie przyznaj użytkownikowi pełny dostęp do bazy danych.

GRANT ALL ON kajona. * TO 'kajonauser' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'user_password_here' Z OPCJĄ GRANT;

Na koniec zapisz zmiany i wyjdź.

PRZYWILEJE SPŁUKIWANIA; WYJŚCIE;

Krok 5: Pobierz i zainstaluj Kajona CMS

Uruchom poniższe polecenia, aby pobrać najnowszą zawartość Kajona CMS… następnie rozpakuj pobrany plik i przenieś zawartość do domyślnego katalogu głównego Apache2…

cd / tmp && wget -O kajona_v6.2_allinone.zip https://www.kajona.de/download.php?systemid=c1cda54593861f48d589 unzip kajona_v6.2_allinone.zip sudo mv kajona / var / www / html / kajona 

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zmienić uprawnienia folderu głównego…

sudo chown -R www-data: www-data / var / www / html / kajona / sudo chmod -R 755 / var / www / html / kajona / 

Krok 6: Skonfiguruj witrynę CMS Apache2 Kajona

Na koniec skonfiguruj plik konfiguracyjny Apache2 dla Kajona CMS. Ten plik będzie kontrolował, w jaki sposób użytkownicy uzyskują dostęp do treści Kajona CMS. Uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć nowy plik konfiguracyjny o nazwie kajona.conf

sudo nano /etc/apache2/sites-available/kajona.conf

Następnie skopiuj i wklej poniższą zawartość do pliku i zapisz go. Zastąp podświetlony wiersz własną nazwą domeny i katalogiem głównym.

 ServerAdmin [email protected] DocumentRoot / var / www / html / kajona nazwa_serwera example.com Opcje FollowSymlinks AllowOverride All Wymagaj wszystkich przyznanych ErrorLog $ APACHE_LOG_DIR /error.log CustomLog $ APACHE_LOG_DIR /access.log łącznie 

Zapisz plik i zakończ.

Po skonfigurowaniu VirtualHost powyżej, włącz go, uruchamiając poniższe polecenia

Krok 7: Włącz witrynę Kajona CMS i moduł przepisywania

Po skonfigurowaniu VirtualHost powyżej, włącz go, wykonując poniższe polecenia, a następnie zrestartuj serwer Apache2…

sudo a2ensite kajona.conf sudo a2enmod przepisać sudo systemctl zrestartuj apache2.service

Następnie otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu URL… i kontynuuj instalację… .

http://example.com/

Powinieneś zobaczyć stronę kreatora instalacji Kajona… sprawdź, czy wszystkie moduły PHP są zainstalowane i kontynuuj…

Wpisz informacje o połączeniu z bazą danych utworzone powyżej… i kontynuuj

Następnie utwórz konto administratora…

Po wprowadzeniu powyższych informacji kliknij instalacja przycisk, aby zainstalować CMS… Kiedy skończysz, uruchom poniższe polecenia, aby usunąć skrypt instalacyjny…

sudo rm -rf /var/www/html/kajona/installer.php

Aby zalogować się do panelu administratora, przejdź do poniższego łącza

http://example.com/admin

Cieszyć się!
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux