Zainstaluj MongoDB na serwerach Ubuntu 16.04 LTS

  • Matthew Stevenson
  • 0
  • 2788
  • 337

MongoDB, darmowy open source, NoSQL Wysokowydajna, wolna od schematów, zorientowana na dokumenty baza danych może być używana do tworzenia zaawansowanych witryn internetowych i aplikacji… Ten krótki samouczek pokaże studentom i nowym użytkownikom, jak zainstalować MongoDB na serwerach Ubuntu 16.04 LTS.

MongoDB jest już w domyślnych repozytoriach Ubuntu… jednak wersja w repozytoriach Ubuntu nie jest najnowsza i najlepsza… Aby zainstalować najnowszą, musisz zainstalować repozytorium pakietów MongoDB na Ubuntu, a ten samouczek pokaże Ci, jak to zrobić.

Kiedy będziesz gotowy do zainstalowania MongoDB, wykonaj poniższe czynności:

Krok 1: Dodaj repozytorium pakietów MongoDB do Ubuntu

Aby pobrać najnowszą wersję MongoDB, musisz dodać jej repozytorium do Ubuntu… w tym celu uruchom poniższe polecenia, aby dodać oficjalny klucz repozytorium.

sudo apt-key adv --keyserver hkp: //keyserver.ubuntu.com: 80 --recv 2930ADAE8CAF5059EE73BB4B58712A2291FA4AD5

Po dodaniu klucza repozytorium do Ubuntu, uruchom poniższe polecenia, aby dodać repozytorium MongoDB do swojego systemu…

echo "deb [arch = amd64, arm64] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial / mongodb-org / 3.6 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.6.list

Krok 2: Zainstaluj MongoDB na Ubuntu 16.04

Teraz, gdy repozytorium i klucz zostały dodane do Ubuntu, uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować pakiet.

sudo apt update sudo apt install -y mongodb-org 

Krok 3: Zarządzaj MongoDB

Po zainstalowaniu MongoDB poniższe polecenia mogą być używane do zatrzymywania, uruchamiania i włączania MongoDB do automatycznego uruchamiania podczas uruchamiania systemu.

sudo systemctl stop mongod.service sudo systemctl start mongod.service sudo systemctl włącz mongod.service 

Domyślnie MongoDB nasłuchuje na porcie 27017… po zainstalowaniu lokalny serwer powinien mieć możliwość komunikacji z MongoDB… aby sprawdzić, czy MongoDB działa i jest aktywne, uruchom poniższe polecenia:

sudo systemctl status mongod

Powinieneś zobaczyć coś takiego jak poniższe linie:

richard @ ubuntu1604: ~ $ sudo systemctl status mongod ● mongod.service - wysokowydajna, wolna od schematów, zorientowana na dokumenty baza danych Załadowana: załadowana (/lib/systemd/system/mongod.service; włączona; ustawienie dostawcy: włączona) Aktywny: aktywny (bieganie) od sob.2018-01-27 08:53:42 CST; 13 min temu Dokumenty: https://docs.mongodb.org/manual Główny PID: 2383 (mongod) Zadania: 23 Pamięć: 60,7 mln Procesor: 2,613s CGroup: /system.slice/mongod.service └─2383 / usr / bin / mongod --config /etc/mongod.conf 27 stycznia 08:53:42 ubuntu1604 systemd [1]: Uruchomiono Wysokowydajną, wolną od schematów, zorientowaną na dokumenty bazę danych. 27 stycznia 09:05:49 ubuntu1604 systemd [1]: rozpoczęto Wydajna, wolna od schematów baza danych zorientowana na dokumenty. 

Aby połączyć się z powłoką MongoDB, uruchom poniższe polecenia:

mongo --host 127.0.0.1:27017

Powinieneś zobaczyć coś takiego jak poniższe linie:

Powłoka MongoDB wersja 3.6.2 łączenie z: mongodb: //127.0.0.1: 27017 / wersja serwera MongoDB: 3.6.2 Witamy w powłoce MongoDB. Aby uzyskać pomoc interaktywną, wpisz „pomoc”. Bardziej szczegółową dokumentację można znaleźć pod adresem http://docs.mongodb.org/ Pytania? Wypróbuj grupę pomocy http://groups.google.com/group/mongodb-user Serwer ma ostrzeżenia dotyczące uruchamiania: 

Krok 4: Dodawanie administratora

Jeśli chcesz włączyć uwierzytelnianie, uruchom polecenia, aby utworzyć nowego użytkownika administratora po zalogowaniu się do serwera MongoDB.

> użyj admin

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć nowego administratora

> db.createUser (user: "admin", pwd: "new_password_here", role: [role: "root", db: "admin"])

Powinien zostać utworzony pomyślny administrator

Pomyślnie dodano użytkownika: "user": "admin", "role": ["role": "root", "db": "admin"] 

Zakończ i kontynuuj poniżej, aby włączyć uwierzytelnianie logowania MongoDB… Uruchom poniższe polecenia, aby otworzyć plik konfiguracyjny MongoDB…

sudo nano /lib/systemd/system/mongod.service

Następnie zmień podświetloną linię, aby wyglądała jak ta poniżej i zapisz…

[Jednostka] Opis = wysokowydajna, wolna od schematów, zorientowana na dokumenty baza danych After = network.target Documentation = https: //docs.mongodb.org/manual [Service] User = mongodb Group = mongodb ExecStart = / usr / bin / mongod --auth --config /etc/mongod.conf PIDFile = / var / run / mongodb / mongod.pid # rozmiar pliku 

Zapisz i wyjdź

Uruchom ponownie MongDB, aby zastosować zmiany.

sudo systemctl daemon-reload usługa sudo mongod restart 

Teraz tylko użytkownicy uwierzytelniający będą mieli dostęp do serwera bazy danych…

mongo -u admin -p nowe_hasło_tutaj --authentication Administrator bazy danych

Krok 5: Całkowicie usuń MongoDB

Aby całkowicie usunąć MongoDB z systemu, musisz usunąć same aplikacje MongoDB, pliki konfiguracyjne oraz wszelkie katalogi zawierające dane i dzienniki.

Zatrzymaj serwer bazy danych

sudo systemctl stop mongod.service

Usuń wszystkie pakiety

sudo apt purge mongodb-org *

Na koniec usuń bazy danych MongoDB i pliki dziennika.

sudo rm -r / var / log / mongodb sudo rm -r / var / lib / mongodb 

Otóż ​​to!
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux