Zainstaluj Postfix MTA na Ubuntu 16.04 | 17.10 | 18.04

  • Noah Scott
  • 0
  • 1301
  • 364

Postfix jest szeroko używanym agentem przesyłania poczty (MTA), którego większość systemów Linux używa do rutowania wiadomości e-mail… Jest to prawdopodobnie domyślne oprogramowanie MTA we wszystkich dystrybucjach Linuksa… W tym samouczku dla nowych użytkowników dowiesz się, jak zainstalować i skonfigurować Postfix na serwerach Ubuntu 16.04 / 17.10 i 18.04 LTS…

Aby skonfigurować Postfix do pracy w środowisku publicznym, musisz skonfigurować Postfix z kwalifikującą się nazwą domeny wskazującą na Twój serwer… np.. mail.example.com wskazuje na serwery Ubuntu… Nie zapomnij również wskazać swoich rekordów MX na serwery.

Po zakończeniu wstępnej konfiguracji kontynuuj poniżej, aby zainstalować i skonfigurować Postfix w systemie Ubuntu.

Krok 1: Zainstaluj Postfix na Ubuntu

Aby zainstalować Postfix na Ubuntu, po prostu uruchom poniższe polecenia…

sudo apt install postfix sasl2-bin

Podczas instalacji zostaniesz zapytany, jak chcesz skonfigurować Postfix… w tym samouczku wybierzemy „Brak konfiguracji”… to pozwoli nam ręcznie skonfigurować ustawienia Postfix, aby odpowiadały Twojemu środowisku… Daje Ci to większą kontrolę jak Postfix funkcjonuje w Twoim środowisku…

Konfiguracja pakietu ┌────────────────────────┤ Konfiguracja Postfiksa ├─────────────────── ─────┐ │ │ │ Wybierz typ konfiguracji serwera poczty, który najlepiej spełnia Twoje │ potrzeby. │ │ Brak konfiguracji: │ Należy wybrać, aby pozostawić bieżącą konfigurację bez zmian. │ Witryna internetowa: │ Poczta jest wysyłana i odbierana bezpośrednio przy użyciu protokołu SMTP. │ Internet z hostem inteligentnym: │ Poczta jest odbierana bezpośrednio przy użyciu protokołu SMTP lub przez uruchomienie narzędzia, takiego jak │ fetchmail. Poczta wychodząca jest wysyłana przy użyciu hosta inteligentnego. │ System satelitarny: │ Cała poczta jest wysyłana do innego komputera, zwanego „hostem inteligentnym”, w celu │ dostarczenia. │ Tylko lokalnie: │ │    │ │ └─────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────┘ 

Po wyświetleniu monitu o wybranie konfiguracji Postfix, wybierz opcję „Brak konfiguracji”… Mamy zamiar ręcznie skonfigurować Postfix…

 ┌──────┤ Konfiguracja Postfix ├───────┐ │ Ogólny typ konfiguracji poczty: │ │ │ │ Brak konfiguracji │ │ Witryna internetowa │ │ Internet z hostem smarthost │ │ System satelitarny │ │ Tylko lokalnie │ │ │ │ │ │    │ │ │ └──────────────────────────────────────┘ 

Po zainstalowaniu kontynuuj poniżej, aby skonfigurować…

Krok 2: Skonfiguruj Postfix

Teraz, gdy Postfix jest zainstalowany, uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć domyślny plik konfiguracyjny z szablonu dystrybucji…

sudo cp /usr/share/postfix/main.cf.dist /etc/postfix/main.cf

Po utworzeniu pliku konfiguracyjnego Postfix… uruchom poniższe polecenia, aby go otworzyć…

sudo nano /etc/postfix/main.cf

Następnie użyj tych ustawień, aby działał w większości środowisk…

# Globalny plik konfiguracyjny Postfix. Ten plik zawiera tylko podzbiór # wszystkich parametrów. Składnię i pełną listę # parametrów znajdziesz na stronie podręcznika postconf (5) (polecenie: "man 5 postconf"). # # Aby uniknąć zepsucia rzeczy, Postfix użyje # kompatybilnych wstecz ustawień domyślnych i loguje, gdzie używa tych starych, # kompatybilnych wstecz ustawień domyślnych, aż administrator systemu # określi, # czy należy ustawić jakiekolwiek domyślne ustawienia kompatybilne wstecz # trwałe w main.cf lub master.cf. # # Po zakończeniu tego przeglądu zaktualizuj ustawienie zgodności # poziomu poniżej zgodnie z zaleceniami w pliku RELEASE_NOTES. # # Poniższy poziom jest tym, co powinno być używane w przypadku nowych (nie uaktualniających) instalacji. # compliance_level = 2 # przez konto mail_owner (patrz poniżej). # data_directory = / var / lib / postfix # KOLEJKA I WŁASNOŚĆ PROCESU # # Parametr mail_owner określa właściciela kolejki Postfix # i większości procesów demonów Postfix. Podaj nazwę konta użytkownika, które NIE UDOSTĘPNIA SWOJEGO IDENTYFIKATORA UŻYTKOWNIKA ANI GRUPY INNYM KONTOM # I NIE POSIADA INNYCH PLIKÓW ANI PROCESÓW W SYSTEMIE. W szczególności nie określaj nikogo ani demona. PROSZĘ UŻYWAĆ DEDYKOWANEGO UŻYTKOWNIKA #. # mail_owner = postfix # NAZWY HOSTA INTERNETOWEGO I DOMEN # # Parametr myhostname określa nazwę hosta internetowego tego # systemu pocztowego. Domyślnie używana jest w pełni kwalifikowana nazwa domeny # z gethostname (). $ myhostname jest używana jako wartość domyślna dla wielu innych parametrów konfiguracyjnych. # myhostname = mail.example.com #myhostname = virtual.domain.tld # Parametr mydomain określa nazwę lokalnej domeny internetowej. # Domyślnie używa się $ myhostname bez pierwszego składnika. # $ mydomain jest używana jako wartość domyślna dla wielu innych parametrów # konfiguracyjnych. # mydomain = example.com # Uwaga: musisz zatrzymać / uruchomić Postfix, gdy ten parametr się zmieni. # inet_interfaces = all #inet_interfaces = $ myhostname #inet_interfaces = $ myhostname, localhost # Zobacz także poniżej, sekcję "ODRZUCANIE POCZTY DLA NIEZNANYCH LOKALNYCH UŻYTKOWNIKÓW". # #mydestination = $ myhostname, localhost. $ mydomain, localhost mydestination = $ myhostname, localhost. $ mydomain, localhost, $ mydomain #mydestination = $ myhostname, localhost. $ mydomain, localhost, $ mydomain, # mail. $ mydomain, www . $ mojadomena, ftp. $ mojadomena # Prawa strona tabel przeglądowych jest wygodnie ignorowana. # Po lewej stronie podaj samą nazwę użytkownika, znak wieloznaczny @ domena.tld # lub podaj adres uż[email protected] # local_recipient_maps = unix: passwd.byname $ alias_maps #local_recipient_maps = proxy: unix: passwd.byname $ alias_maps #local_recipient_maps = # #mynetworks = 168.100.189.0/28, 127.0.0.0/8 #mynetworks / $ config_directory #mojenetworks = $ config_directory # hash: / etc / postfix / network_table mynetworks = 127.0.0.0/8, 10.0.0.0/24 # Zajmie około minuty zanim zmiany staną się widoczne. Użyj # "postfix reload", aby wyeliminować opóźnienie. # #alias_maps = dbm: / etc / aliases alias_maps = hash: / etc / aliases #alias_maps = hash: / etc / aliases, nis: mail.aliases #alias_maps = netinfo: / aliases #alias_database = dbm: / etc / aliases # alias_database = dbm: / etc / mail / aliases alias_database = hash: / etc / aliases #alias_database = hash: / etc / aliases, hash: / opt / majordomo / aliases # DELIVERY TO MAILBOX # # Parametr home_mailbox określa opcjonalną ścieżkę # plik skrzynki pocztowej względem katalogu domowego użytkownika. Domyślny plik # skrzynki pocztowej to / var / spool / mail / user lub / var / mail / user. Podaj # "Maildir /" dla dostarczania w stylu qmail (/ jest wymagane). # #home_mailbox = Mailbox home_mailbox = Maildir / # sendmail_path: Pełna nazwa ścieżki polecenia sendmaila w Postfix. # To jest interfejs wysyłania poczty zgodny z Sendmail. # sendmail_path = / usr / sbin / postfix # newaliases_path: Pełna nazwa ścieżki polecenia newaliases Postfix. # To jest polecenie zgodne z Sendmail do tworzenia baz danych aliasów. # newaliases_path = / usr / bin / newaliases # mailq_path: Pełna nazwa ścieżki polecenia mailq Postfix. To # to polecenie listy kolejki poczty zgodne z Sendmail. # mailq_path = / usr / bin / mailq # setgid_group: Grupa do wysyłania poczty i poleceń # zarządzania kolejkami. Musi to być nazwa grupy z numerycznym identyfikatorem grupy, który # nie jest współdzielony z innymi kontami, nawet z kontem Postfix. # setgid_group = postdrop #html_directory = # manpage_directory: Lokalizacja on-line stron podręcznika Postfix. #manpage_directory = # sample_directory: lokalizacja przykładowych plików konfiguracyjnych Postfix. #sample_directory = #readme_directory = # dodaj do końca pliku: ogranicz rozmiar wiadomości e-mail do 10 mln message_size_limit = 10485760 # ogranicz rozmiar skrzynki pocztowej do 1 GB mailbox_size_limit = 1073741824 

Po edycji powyższych wierszy zapisz plik… .

Następnie uruchom poniższe polecenia i zrestartuj Postfix…

sudo newaliases sudo systemctl zrestartuj Postfix 

Postfix jest teraz zainstalowany i gotowy do użycia…

Jeśli chcesz korzystać z uwierzytelniania SMTP, możesz użyć Dovecot… .

Dovecot to serwer poczty e-mail typu open source IMAP i POP3 dla systemów typu Linux / UNIX, napisany z myślą o bezpieczeństwie. Dovecot to doskonały wybór zarówno do małych, jak i dużych instalacji. Jest szybki, prosty w konfiguracji, nie wymaga specjalnej administracji i zajmuje bardzo mało pamięci.

Podczas korzystania z Dovecot… dodaj wyróżnione linie konfiguracyjne na końcu pliku main.cf Postfixa…

# Ustawienia SMTP-Auth dla Dovecot smtpd_sasl_type = dovecot smtpd_sasl_path = private / auth smtpd_sasl_auth_enable = tak smtpd_sasl_security_options = noanonymous smtpd_sasl_local_domasination = $ myhostictions_domain = my_sauto 

Następnie uruchom ponownie Postfix i gotowe…
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux