Zainstaluj REDAXO CMS na Ubuntu 16.04 | 18.04 | 18.10 z Apache2, MariaDB i PHP 7.2

 • Andrew Politic
 • 0
 • 1717
 • 362

REDAXO to prosty, elastyczny system zarządzania treścią typu open source (CMS) do tworzenia dynamicznych witryn internetowych…. Umożliwia webmasterom i użytkownikom tworzenie portali dla bezpiecznego ekstranetu, internetowych baz danych, handlu elektronicznego i witryn wielojęzycznych… .

Jeśli potrzebujesz systemu zarządzania treścią (CMS), który ma funkcje klasy korporacyjnej, jest skalowalny i działa na wysokim poziomie, to REDAXO CMS jest dobrym miejscem do rozpoczęcia… REDAXO CMS jest zbudowany na rdzeniu open source ze wsparciem dla otwartych standardów , co może być bardzo przydatne w wyświetlaniu treści cyfrowych…

Ta platforma CMS została zaprojektowana z myślą o łatwości użytkowania, aby umożliwić przedsiębiorstwom i właścicielom firm współpracę i automatyzację interakcji z użytkownikami na wielu urządzeniach, w tym na urządzeniach mobilnych…

Aby uzyskać więcej informacji o REDAXO CMS, odwiedź ich stronę główną

Ten krótki samouczek pokaże studentom i nowym użytkownikom, jak zainstalować REDAXO CMS na Ubuntu 16.04 / 18.10 i 18.04 LTS…

Aby rozpocząć instalację REDAXO, wykonaj poniższe czynności:

Krok 1: Zainstaluj serwer HTTP Apache2

REDAXO CMS wymaga serwera WWW, a serwer HTTP Apache2 jest obecnie najpopularniejszym serwerem WWW typu open source… Aby zainstalować serwer Apache2, uruchom poniższe polecenia:

sudo apt update sudo apt install apache2

Po zainstalowaniu Apache2 poniższe polecenia mogą być używane do zatrzymywania, uruchamiania i włączania usługi Apache2, aby zawsze uruchamiała się wraz z uruchomieniem serwera…

sudo systemctl stop apache2.service sudo systemctl start apache2.service sudo systemctl włącz apache2.service 

Teraz, gdy Apache2 jest zainstalowany…. aby sprawdzić, czy serwer WWW działa, otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu URL poniżej…

http: // localhost

Jeśli widzisz powyższą stronę, oznacza to, że Apache2 został pomyślnie zainstalowany…

Krok 2: Zainstaluj serwer bazy danych MariaDB

REDAXO wymaga również serwera bazy danych do przechowywania swojej zawartości… Jeśli szukasz prawdziwie otwartego serwera bazy danych, MariaDB jest świetnym miejscem do rozpoczęcia… Aby zainstalować MariaDB, wykonaj poniższe polecenia:

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client

Po zainstalowaniu MariaDB poniższe polecenia mogą służyć do zatrzymywania, uruchamiania i włączania usługi MariaDB, aby zawsze była uruchamiana po uruchomieniu serwera…

Uruchom je na Ubuntu 16.04 LTS

sudo systemctl stop mysql.service sudo systemctl start mysql.service sudo systemctl włącz mysql.service 

Uruchom je na Ubuntu 18.10 i 18.04 LTS

sudo systemctl stop mariadb.service sudo systemctl start mariadb.service sudo systemctl włącz mariadb.service 

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zabezpieczyć serwer bazy danych hasłem root, jeśli nie został wyświetlony monit o zrobienie tego podczas instalacji…

sudo mysql_secure_installation

Po wyświetleniu monitu odpowiedz na poniższe pytania, postępując zgodnie z instrukcjami.

 • Wprowadź aktualne hasło roota (wpisz żadnego): Po prostu naciśnij Enter
 • Ustawić hasło roota? [T / n]: Y
 • Nowe hasło: wprowadź hasło
 • Ponownie wprowadź nowe hasło: powtórz hasło
 • Usunąć anonimowych użytkowników? [T / n]: Y
 • Nie zezwalać na zdalne logowanie przez roota? [T / n]: Y
 • Usunąć testową bazę danych i uzyskać do niej dostęp? [T / n]: Y
 • Załadować teraz ponownie tabele uprawnień? [T / n]: Y

Teraz, gdy MariaDB jest już zainstalowana, aby sprawdzić, czy serwer bazy danych został pomyślnie zainstalowany, uruchom poniższe polecenia…

sudo mysql -u root -p

wpisz hasło roota po wyświetleniu monitu…

Jeśli zobaczysz podobny ekran, jak pokazano powyżej, serwer został pomyślnie zainstalowany…

Krok 3: Zainstaluj PHP 7.2 i powiązane moduły

REDAXO CMS to CMS oparty na PHP i PHP jest wymagane… Jednak PHP 7.2 może nie być dostępne w domyślnych repozytoriach Ubuntu… Aby uruchomić PHP 7.2 w systemie Ubuntu 16.04 i starszym, może być konieczne wykonanie poniższych poleceń:

sudo apt-get install właściwości-oprogramowania-common sudo add-apt-repository ppa: ondrej / php

Następnie zaktualizuj i zaktualizuj do PHP 7.2

sudo apt update

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować PHP 7.2 i powiązane moduły.

sudo apt zainstaluj php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-common php7.2-mysql php7.2-gmp php7.2-curl php7.2-intl php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7. 2-gd php7.2-bcmath php7.2-xml php7.2-cli php7.2-zip

Po zainstalowaniu PHP 7.2 uruchom poniższe polecenia, aby otworzyć domyślny plik konfiguracyjny PHP dla Apache2…

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini 

Poniższe wiersze to dobre ustawienia dla większości systemów CMS opartych na PHP… Zaktualizuj plik konfiguracyjny za pomocą tych i zapisz… .

file_uploads = On allow_url_fopen = On short_open_tag = On memory_limit = 256 mln upload_max_filesize = 100 mln max_execution_time = 360 date.timezone = America / Chicago

Za każdym razem, gdy wprowadzasz zmiany w pliku konfiguracyjnym PHP, powinieneś także zrestartować serwer WWW Apache2… Aby to zrobić, uruchom poniższe polecenia:

sudo systemctl zrestartuj apache2.service

Teraz, gdy PHP jest zainstalowane, aby sprawdzić, czy działa, utwórz plik testowy o nazwie phpinfo.php w domyślnym katalogu głównym Apache2…. ( / var / www / html /)

sudo nano /var/www/html/phpinfo.php

Następnie wpisz zawartość poniżej i zapisz plik.

Następnie otwórz przeglądarkę i przejdź do nazwy hosta serwera lub adresu IP, a następnie phpinfo.php

http: //localhost/phpinfo.php

Powinieneś zobaczyć domyślną stronę testową PHP…

Krok 4: Utwórz bazę danych REDAXO

Po zainstalowaniu wszystkich pakietów wymaganych do działania REDAXO, przejdź poniżej, aby rozpocząć konfigurowanie serwerów. Najpierw uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć pustą bazę danych REDAXO.

Aby zalogować się do serwera bazy danych MariaDB, uruchom poniższe polecenia.

sudo mysql -u root -p

Następnie utwórz bazę danych o nazwie redaxo

CREATE DATABASE redaxo;

Utwórz użytkownika bazy danych o nazwie redaxouser z nowym hasłem

UTWÓRZ UŻYTKOWNIKA 'redaxouser' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password_here';

Następnie przyznaj użytkownikowi pełny dostęp do bazy danych.

GRANT ALL ON redaxo. * TO 'redaxouser' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'user_password_here' Z OPCJĄ GRANT;

Na koniec zapisz zmiany i wyjdź.

PRZYWILEJE SPŁUKIWANIA; WYJŚCIE;

Krok 5: Pobierz najnowszą wersję REDAXO

Aby pobrać najnowszą wersję REDAXO, możesz ją pobrać ze strony pobierania… Użyj poniższego łącza, aby pobrać najnowszą wersję… W chwili pisania tego tekstu aktualna wersja to 5.6.4

Pobierz i rozpakuj pobraną zawartość do katalogu głównego Apache2…

https://redaxo.org/download/core/
cd / tmp wget https://redaxo.org/download/redaxo/5.6.4.zip sudo unzip -d / var / www / html / redaxo /tmp/5.6.4.zip

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby ustawić odpowiednie uprawnienia dla katalogu głównego REDAXO i dać Apache2 kontrolę… .

sudo chown -R www-data: www-data / var / www / html / redaxo / sudo chmod -R 755 / var / www / html / redaxo / 

Krok 6: Skonfiguruj Apache2

Na koniec skonfiguruj plik konfiguracyjny witryny Apahce2 dla REDAXO. Ten plik będzie kontrolował sposób, w jaki użytkownicy uzyskują dostęp do treści REDAXO. Uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć nowy plik konfiguracyjny o nazwie redaxo.conf

sudo nano /etc/apache2/sites-available/redaxo.conf

Następnie skopiuj i wklej poniższą zawartość do pliku i zapisz go. Zastąp podświetlony wiersz własną nazwą domeny i katalogiem głównym.

 ServerAdmin [email protected] DocumentRoot / var / www / html / redaxo ServerName example.com ServerAlias ​​www.example.com Opcje FollowSymlinks AllowOverride All Wymagaj wszystkich przyznanych ErrorLog $ APACHE_LOG_DIR /error.log CustomLog $ APACHE_LOG_DIR /access.log łącznie RewriteEngine w RewriteBase / RewriteCond% REQUEST_FILENAME! -F RewriteRule ^ (. *) Index.php [PT, L]  

Zapisz plik i zakończ.

Krok 7: Włącz moduł REDAXO i przepisywanie

Po skonfigurowaniu VirtualHost powyżej, włącz go, uruchamiając poniższe polecenia

sudo a2ensite redaxo.conf sudo a2enmod przepisać sudo systemctl zrestartuj apache2.service 

Następnie otwórz przeglądarkę i przejdź do nazwy domeny serwera. Powinieneś zobaczyć kreatora konfiguracji REDAXO, aby zakończyć. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

http://example.com/

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie… Wybierz język instalacji i kontynuuj…

Następnie wpisz informacje o utworzonej powyżej bazie danych i kontynuuj…

Następnie wybierz konfigurację bazy danych i kontynuuj

Następnie utwórz konto administratora i kontynuuj…

Po chwili REDAXO powinno być zainstalowane i gotowe do użycia… Powinieneś być w stanie zalogować się na konto administratora utworzone powyżej…

Otóż ​​to!

Gratulacje! Pomyślnie zainstalowałeś REDAXO CMS na Ubuntu 16.04 | 18.04 i 18.10… .
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux