Zainstaluj Sambę na Ubuntu 20.04 | 18.04

  • Matthew Stevenson
  • 0
  • 1105
  • 195

Ten krótki samouczek pokazuje studentom i nowym użytkownikom, jak zainstalować i skonfigurować Sambę w systemie Ubuntu 20.04 | 18.04.

Samba to implementacja protokołu SMB / CIFS typu open source, która umożliwia użytkownikom dostęp do współdzielonych plików, drukarek i innych zasobów sieciowych.

Samba umożliwia systemom Linux, w tym Ubuntu, współdzielenie plików z systemami Windows, w tym Windows 10 i innymi systemami operacyjnymi.

Aby ten samouczek działał, możesz chcieć skonfigurować oba komputery z systemem Windows i Ubuntu w tej samej podsieci. Oznacza to, że powinni móc komunikować się w sieci.

W tym samouczku będziemy używać pliku 192.168.1.0/24 sieć.

Maszyna z systemem Windows będzie miała adres IP 192.168.1.2, a maszyna z systemem Linux 192.168.1.3

Oba komputery będą również znajdować się w tej samej lokalnej grupie roboczej. Możesz nazwać grupę roboczą, jak chcesz, ale w tym poście nasza grupa robocza będzie domyślną grupą roboczą systemu Windows o nazwie WORKGROUP.

Adres IP systemu Windows =========================> 192.168.1.2
Adres IP Ubuntu ==========================> 192.168.1.3
Nazwa grupy roboczej ===========================> GRUPA ROBOCZA

Zarówno komputery z systemem Windows, jak i Ubuntu będą członkami domeny lokalnej lub grupy roboczej o nazwie GRUPA ROBOCZA.

Krok 1: Zidentyfikuj grupę roboczą systemu Windows

Aby dowiedzieć się, do której grupy roboczej należy komputer z systemem Windows, otwórz wiersze poleceń i wpisz poniższe polecenia

net config workstation

Po uruchomieniu powyższych poleceń powinieneś zobaczyć nazwę swojej bieżącej domeny stacji roboczej dla komputera, zwykle o nazwie GRUPA ROBOCZA.

Krok 2: Dodaj Ubuntu do pliku hosta systemu Windows.

Jeśli nie masz systemu DNS na miejscu i chcesz odwoływać się do każdego systemu za pomocą ich nazw, zechcesz dodać ich nazwy w lokalnym pliku hosta na każdym komputerze…

W systemie Windows otwórz wiersz poleceń jako administrator i uruchom poniższe polecenia.

Notatnik C: \\ Windows \ System32 \ drivers \ etc \ hosts

Następnie dodaj lokalny wpis dotyczący komputera Ubuntu, do którego będzie się odnosił nazwa ubuntu16.04

192.168.1.3 ubuntu2004.localhost ubuntu2004

Zapisz zmiany i gotowe.

Aby dodać nazwę systemu Windows do pliku hosta Ubuntu, naciśnij Ctrl + Alt + T. na klawiaturze, aby otworzyć terminal poleceń.

Następnie uruchom poniższe polecenia:

sudo nano / etc / hosts

Następnie wpisz adres IP z nazwą hosta dla komputera z systemem Windows, zapisz plik i zakończ.

KROK 3: Włącz udostępnianie plików

Aby udostępnianie plików było możliwe, ta funkcja musi być włączona w systemach Windows. Aby to włączyć, uruchom wiersz poleceń jako administrator i uruchom poniższe polecenia

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby włączyć udostępnianie plików i wykrywanie sieci.

netsh advfirewall ustawia grupę reguł zapory sieciowej = „Udostępnianie plików i drukarek” nowe włączenie = Tak netsh advfirewall ustawia grupę reguł zapory sieciowej = nowe włączenie „Wykrywanie sieci” = Tak

Udostępnianie plików powinno być włączone na komputerze z systemem Windows po uruchomieniu powyższych poleceń.

Krok 4: Zainstaluj Sambę na Ubuntu

W tym momencie systemy Windows i Ubuntu powinny być członkami tej samej grupy roboczej, a oba systemy mają wpisy w swoim lokalnym pliku hosta, które odwołują się do drugiego po nazwie.

Następnie zaloguj się do komputera Ubuntu, aby zainstalować Sambę. Aby zainstalować Sambę, uruchom poniższe polecenia.

sudo apt update sudo apt install samba

Po zainstalowaniu Samby przejdź i skonfiguruj Sambę.

Aby sprawdzić, czy usługi Samby są uruchomione, uruchom poniższe polecenia:

sudo systemctl status smbd

Powinien wypisać podobne wiersze, jak poniżej:

mbd.service - Załadowano demona SMB Samby: załadowano (/lib/systemd/system/smbd.service; włączone; ustawienie dostawcy:> Aktywne: aktywny (bieganie) od śro 2020-05-06 18:23:55 CDT; 4min 27s temu Dokumenty: człowiek: smbd (8) człowiek: samba (7) człowiek: smb.conf (5) Proces: 2026 ExecStartPre = / usr / share / samba / update-apparmor-samba-profile (> Główny PID: 2039 (smbd) Status: "smbd: gotowy do obsługi połączeń…" Zadania: 4 (limit: 4657) Pamięć: 14,9 mln CGroup: /system.slice/smbd.service ├─2039 / usr / sbin / smbd --foreground - grupa-bez-procesów

Krok 5: Skonfiguruj udział publiczny Samby

Po zainstalowaniu Samby uruchom poniższe polecenia, aby wykonać kopię zapasową jej domyślnego pliku konfiguracyjnego.

sudo cp /etc/samba/smb.conf,.backup

Następnie otwórz plik konfiguracyjny Samby, uruchamiając poniższe polecenia.

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Następnie upewnij się, że skonfigurowałeś podświetlone linie tak, aby pasowały do ​​poniższych.

======================= Ustawienia globalne ======================= [globalne ] ## Przeglądanie / Identyfikacja ### # Zmień to na nazwę grupy roboczej / domeny NT, Twój serwer Samba będzie częścią grupy roboczej = GRUPA ROBOCZA nazwa sieciowa = ubuntu2004 zabezpieczenia = serwer proxy użytkownika = brak mapowania na gościa = zły użytkownik #### Sieć #### # Określony zestaw interfejsów / sieci do powiązania # Może to być nazwa interfejsu lub adres IP / maska ​​sieci; # nazwy interfejsów są zwykle preferowanymi interfejsami = 127.0.0.0/8 eth0 # Powiązanie tylko z wymienionymi interfejsami i / lub sieciami; musisz użyć opcji # 'interfaces' powyżej, aby z tego skorzystać. bind interfaces only = tak # Większość ludzi będzie chciała „samodzielnego serwera” lub „serwera członkowskiego”. # Uruchomienie jako „kontroler domeny active directory” będzie wymagało pierwszej roli serwera = serwer autonomiczny przestrzega ograniczeń pam = tak #Ten parametr logiczny kontroluje, czy Samba próbuje zsynchronizować uniksową [publiczną] ścieżkę = / samba / public browsable = tak gość ok = tak tylko gość = tak tylko do odczytu = nie force user = nikt nie wymusza trybu tworzenia = 0777 wymusza tryb katalogu = 0777

Po zakończeniu zapisz zmiany. Następnie uruchom testparm narzędzie do sprawdzania pliku konfiguracyjnego Samby pod kątem błędów.

Uruchom ponownie usługi Samby.

sudo systemctl zrestartuj smbd

Krok 6: Utwórz folder publiczny

Następnie utwórz folder publiczny, do którego każdy powinien mieć dostęp zgodnie z powyższą konfiguracją Samby…

sudo mkdir -p / samba / public

Ustaw uprawnienia, aby każdy mógł czytać i pisać.

sudo chown -R nobody: nogroup / samba / public sudo chmod -R 0775 / samba / public sudo chgrp sambashare / samba / public

Uruchom ponownie Sambę i otwórz Eksploratora plików systemu Windows, aby wyświetlić udostępnioną lokalizację w systemie Ubuntu

usługa sudo smbd restart

Teraz przejdź do komputera z systemem Windows i powinieneś zobaczyć udostępniony folder publiczny w systemie Ubuntu podczas przeglądania Menedżera plików, jak pokazano poniżej.

Każdy powinien mieć tam dostęp.

Krok 6: Skonfiguruj udział prywatny Samby

Teraz wiesz, jak tworzyć publiczne udziały Samby, przejdźmy do tworzenia prywatnych i chronionych udziałów. Tylko użytkownicy będący członkami zatwierdzonej grupy będą mogli uzyskać dostęp do bezpiecznej lokalizacji za pomocą haseł.

Najpierw utwórz grupę samby o nazwie smbgroup do udziału… tylko członkowie będą mieli dostęp. Aby utworzyć grupy w Ubuntu, uruchom poniższe polecenia.

sudo addgroup smbgroup

Następnie dodaj użytkownika do grupy, uruchamiając poniższe polecenia

sudo usermod -aG smbgroup richard

Na koniec wszyscy użytkownicy, którzy potrzebują dostępu do chronionego udziału samby, będą musieli wpisać hasło. Aby dodać użytkownika do bazy danych haseł Samby, uruchom poniższe polecenia dla każdego użytkownika.

sudo smbpasswd -a richard sudo smbpasswd -e richard

Użytkownik zostanie poproszony o wprowadzenie i potwierdzenie hasła. To hasło będzie używane do uzyskiwania dostępu do chronionych udziałów samby.

Następnie przejdź i utwórz chroniony udział w katalogu / samba.

sudo mkdir -p / samba / protected

Następnie przyznaj dostęp do tego udziału tylko administratorowi i grupie członków.

cd / samba / sudo chown -R root: smbgroup protected sudo chmod -R 0770 protected

Po utworzeniu chronionego udziału przejdź i udostępnij go w pliku smb.conf.

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Następnie dodaj blok konfiguracyjny poniżej do pliku smb.conf tuż pod powyższym

[Chronione] ścieżka = / samba / chronieni prawidłowi użytkownicy = gość @smbgroup ok = nie można zapisywać = tak można przeglądać = tak

Zapisz zmiany i gotowe.

Uruchom ponownie Sambę i przetestuj zmiany.

usługa sudo smbd restart

Powinieneś teraz zobaczyć dwa foldery… jeden jest chroniony

Za pomocą powyższego formatu można zdefiniować znacznie więcej udziałów.

Jedyny członek smbgroup będzie mieć dostęp do obszaru chronionego…

Możesz zmapować dysk w systemie Windows, aby uzyskać łatwy dostęp… .

Cieszyć się!

Otóż ​​to!

Wniosek:

W tym poście pokazano, jak zainstalować Sambę w systemie Ubuntu, aby umożliwić udostępnianie plików. Jeśli znajdziesz jakikolwiek błąd powyżej, użyj poniższego formularza komentarza, aby zgłosić.

Dzięki,
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux