Zainstaluj TYPO3 CMS przy użyciu Composera na Ubuntu 16.04 | 18.04 z obsługą Apache2, MariaDB i PHP 7.2

 • Andrew Politic
 • 0
 • 1380
 • 187

Dla studentów i nowych użytkowników szukających pomocy w instalacji najnowszej wersji TYPO3 (v9.4.0) z Github przy użyciu Composera z obsługą Apache2, MariaDB i PHP 7.2, poniższe kroki powinny być doskonałym miejscem do rozpoczęcia…

Kiedy używasz Composera do instalowania pakietów TYPO3, możesz łatwo zaktualizować z wiersza poleceń za pomocą Composera, co jest znacznie prostsze…

TYPO3 ma również wbudowane narzędzie, które umożliwia webmasterom łatwą aktualizację… ale najpierw musi zostać skonfigurowane, co może onieśmielać nowych użytkowników i studentów… Dlatego instalowanie i aktualizowanie za pomocą prostych poleceń może być świetną opcją, jeśli jesteś nowy…

Ten krótki samouczek pokaże studentom i nowym użytkownikom, jak zainstalować / zaktualizować TYPO3 z repozytorium Github za pomocą Composera z obsługą Apache2, MariaDB i PHP 7.2 w systemie Ubuntu 16.04 | 18.04 Serwery LTS…

Aby rozpocząć instalację TYPO3, wykonaj poniższe czynności:

Krok 1: Zainstaluj serwer HTTP Apache2 w systemie Ubuntu

Serwer HTTP Apache2 jest najpopularniejszym używanym serwerem WWW… więc zainstaluj go, ponieważ TYPO3 go potrzebuje…

Aby zainstalować Apache2 HTTP na serwerze Ubuntu, uruchom poniższe polecenia…

sudo apt update sudo apt install apache2

Po zainstalowaniu Apache2 poniższe polecenia mogą być używane do zatrzymywania, uruchamiania i włączania usługi Apache2, aby zawsze uruchamiała się wraz z uruchomieniem serwera.

sudo systemctl stop apache2.service sudo systemctl start apache2.service sudo systemctl włącz apache2.service 

Aby przetestować konfigurację Apache2, otwórz przeglądarkę i przejdź do nazwy hosta serwera lub adresu IP. Powinna zostać wyświetlona domyślna strona testowa Apache2, jak pokazano poniżej… Gdy to zobaczysz, oznacza to, że Apache2 działa zgodnie z oczekiwaniami…

http: // localhost

Krok 2: Zainstaluj serwer bazy danych MariaDB

Serwer bazy danych MariaDB to świetne miejsce do rozpoczęcia poszukiwań serwerów baz danych typu open source do użytku z Magento… Aby zainstalować MariaDB, uruchom poniższe polecenia…

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client

Po zainstalowaniu MariaDB poniższe polecenia mogą służyć do zatrzymywania, uruchamiania i włączania usługi MariaDB, aby zawsze była uruchamiana po uruchomieniu serwera…

Uruchom je na Ubuntu 16.04 LTS

sudo systemctl stop mysql.service sudo systemctl start mysql.service sudo systemctl włącz mysql.service 

Uruchom je na Ubuntu 18.04 i 18.10 LTS

sudo systemctl stop mariadb.service sudo systemctl start mariadb.service sudo systemctl włącz mariadb.service 

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zabezpieczyć serwer MariaDB, tworząc hasło roota i blokując zdalny dostęp do roota.

sudo mysql_secure_installation

Po wyświetleniu monitu odpowiedz na poniższe pytania, postępując zgodnie z instrukcjami.

 • Wprowadź aktualne hasło roota (wpisz żadnego): Po prostu naciśnij Enter
 • Ustawić hasło roota? [T / n]: Y
 • Nowe hasło: wprowadź hasło
 • Ponownie wprowadź nowe hasło: powtórz hasło
 • Usunąć anonimowych użytkowników? [T / n]: Y
 • Nie zezwalać na zdalne logowanie przez roota? [T / n]: Y
 • Usunąć testową bazę danych i uzyskać do niej dostęp? [T / n]: Y
 • Załadować teraz ponownie tabele uprawnień? [T / n]: Y

Zrestartuj serwer MariaDB

Aby sprawdzić, czy MariaDB jest zainstalowana, wpisz poniższe polecenia, aby zalogować się do serwera MariaDB

sudo mysql -u root -p

Następnie wpisz hasło, które utworzyłeś powyżej, aby się zalogować… jeśli się powiedzie, powinna zostać wyświetlona wiadomość powitalna MariaDB

Krok 3: Zainstaluj PHP 7.2 i powiązane moduły

PHP 7.2 może nie być dostępne w domyślnych repozytoriach Ubuntu… aby go zainstalować, będziesz musiał go pobrać z repozytoriów innych firm.

Uruchom poniższe polecenia, aby dodać poniższe repozytorium stron trzecich w celu aktualizacji do PHP 7.2

sudo apt-get install właściwości-oprogramowania-common sudo add-apt-repository ppa: ondrej / php

Następnie zaktualizuj i zaktualizuj do PHP 7.2

sudo apt update

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować PHP 7.2 i powiązane moduły.

sudo apt zainstaluj php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-common php7.2-gmp php7.2-curl php7.2-intl php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-mysql php7. 2-gd php7.2-xml php7.2-cli php7.2-zip

Po zainstalowaniu PHP 7.2 uruchom poniższe polecenia, aby otworzyć domyślny plik konfiguracyjny PHP dla Apache2…

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini 

Następnie wprowadź zmiany w poniższych wierszach w pliku i zapisz. Poniższe wartości to świetne ustawienia do zastosowania w Twoich środowiskach.

file_uploads = On allow_url_fopen = On short_open_tag = On memory_limit = 256 mln upload_max_filesize = 100 mln max_execution_time = 360 max_input_vars = 1500 date.timezone = Ameryka / Chicago

Po dokonaniu powyższej zmiany zapisz plik i zamknij.

Krok 3: Uruchom ponownie Apache2

Po zainstalowaniu PHP i powiązanych modułów wszystko, co musisz zrobić, to zrestartować Apache2, aby ponownie załadować konfiguracje PHP…

Aby ponownie uruchomić Apache2, uruchom poniższe polecenia

sudo systemctl zrestartuj apache2.service

Aby przetestować ustawienia PHP 7.2 z Apache2, utwórz plik phpinfo.php plik w katalogu głównym Apache2, uruchamiając poniższe polecenia

sudo nano /var/www/html/phpinfo.php

Następnie wpisz zawartość poniżej i zapisz plik.

Zapisz plik… a następnie przejdź do nazwy hosta serwera, a po niej /phpinfo.php

http: //localhost/phpinfo.php

Powinieneś zobaczyć domyślną stronę testową PHP…

Krok 4: Utwórz bazę danych TYPO3

Po zainstalowaniu wszystkich pakietów wymaganych do działania TYPO3, kontynuuj poniżej, aby rozpocząć konfigurację serwerów. Najpierw uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć pustą bazę danych TYPO3.

Aby zalogować się do serwera bazy danych MariaDB, uruchom poniższe polecenia.

sudo mysql -u root -p

Następnie utwórz bazę danych o nazwie typo3

STWÓRZ BAZĘ DANYCH typo3;

Utwórz użytkownika bazy danych o nazwie typo3user z nowym hasłem

UTWÓRZ UŻYTKOWNIKA 'typo3user' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password_here';

Następnie przyznaj użytkownikowi pełny dostęp do bazy danych.

GRANT ALL ON typo3. * TO 'typo3user' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'user_password_here' Z OPCJĄ GRANT;

Na koniec zapisz zmiany i wyjdź.

PRZYWILEJE SPŁUKIWANIA; WYJŚCIE;

Krok 5: Pobierz najnowszą wersję TYPO3

Aby pobrać najnowszą wersję TYPO3, możesz skorzystać z repozytorium Github… Zainstaluj Composer, Curl i inne zależności, aby rozpocząć…

sudo apt install curl git curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php - --install-dir = / usr / local / bin --filename = composer

Po zainstalowaniu curl i Composera powyżej przejdź do katalogu głównego Apache2 i pobierz pakiety TYPO3 z Github… Zawsze zastępuj numer wydania najnowszą wersją… .

cd / var / www / html sudo composer create-project typo3 / cms-base-distribution typo3 ^ 9 sudo touch / var / www / html / typo3 / public / FIRST_INSTALL

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby ustawić odpowiednie uprawnienia do działania TYPO3.

sudo chown -R www-data: www-data / var / www / html / typo3 / sudo chmod -R 755 / var / www / html / typo3 / 

Krok 6: Skonfiguruj Apache2

Na koniec skonfiguruj plik konfiguracyjny witryny Apahce2 dla TYPO3… Ten plik będzie kontrolował sposób dostępu użytkowników do zawartości TYPO3. Uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć nowy plik konfiguracyjny o nazwie typo3.conf

sudo nano /etc/apache2/sites-available/typo3.conf

Następnie skopiuj i wklej poniższą zawartość do pliku i zapisz go. Zastąp podświetlony wiersz własną nazwą domeny i katalogiem głównym.

 ServerAdmin [email protected] DocumentRoot / var / www / html / typo3 / public ServerName example.com ServerAlias ​​www.example.com Opcje + FollowSymlinks AllowOverride All Wymagaj wszystkich przyznanych ErrorLog $ APACHE_LOG_DIR /error.log CustomLog $ APACHE_LOG_DIR /access.log łącznie 

Zapisz plik i zakończ.

Krok 7: Włącz moduł TYPO3 i przepisywania

Po skonfigurowaniu VirtualHost powyżej, włącz go, uruchamiając poniższe polecenia

sudo a2ensite typo3.conf sudo a2enmod rewrite 

Krok 8: Uruchom ponownie Apache2

Aby załadować wszystkie powyższe ustawienia, uruchom ponownie Apache2, uruchamiając poniższe polecenia.

sudo systemctl zrestartuj apache2.service

Następnie otwórz przeglądarkę i przejdź do nazwy domeny serwera. Powinieneś zobaczyć kreatora instalacji TYPO3, aby zakończyć. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

http://example.com/

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i wybierz język instalacji tutaj…

Następnie wpisz nazwę użytkownika bazy danych i hasło, a następnie kontynuuj…

Na następnym ekranie wybierz utworzoną powyżej bazę danych i kontynuuj…

Następnie utwórz konto administratora i informacje o witrynie TYPO3 i zakończ instalację…. po krótkiej chwili powinieneś zobaczyć, że Twoja nowa witryna została utworzona…

Gratulacje! Pomyślnie zainstalowałeś TYPO3 na Ubuntu 16.04 | 18.04 i może działać w nadchodzącym 18.10…

W przyszłości, jeśli zechcesz zaktualizować do nowej wydanej wersji, po prostu uruchom poniższe polecenia, aby zaktualizować…

cd / var / www / html / typo3 sudo composer zainstaluj sudo composer wymaga typo3 / cms: ^ 9.4 --update-with-dependencies sudo composer wymaga typo3 / minimal 

Otóż ​​to!
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux