Zainstaluj WhatACart na Ubuntu 18.04 | 16.04 z Apache2

 • George Richardson
 • 0
 • 1584
 • 67

Ten krótki samouczek pokazuje studentom i nowym użytkownikom, jak zainstalować i skonfigurować WhatACart w systemie Ubuntu 18.04 | 16.04.

WhatACart to prosty, szybki system eCommerce o otwartym kodzie źródłowym, opracowany przy użyciu frameworka YiiChimp. Framework YiiChimp został napisany na bazie Yii2 i świetnie nadaje się do tworzenia aplikacji internetowych.

Oprogramowanie WhatACart ma wszystko, czego potrzebujesz, aby zbudować witrynę eCommerce dla Twojej firmy, aby prowadzić sklepy. Zawiera bogaty zestaw funkcji, które umożliwiają sprzedawcom szybkie i łatwe rozpoczęcie sprzedaży swoich produktów.

Oprócz innych wspaniałych funkcji zawiera również moduły, takie jak Najwyżej oceniane, polecane produkty, bramka płatności i inne.

Jeśli szukasz platformy do zbudowania witryny eCommerce do użytku osobistego lub solidnego biznesowego portalu internetowego, WhatACart może pomóc w tworzeniu treści i produktów oraz wydajnym zarządzaniu nimi na każdym urządzeniu dzięki minimalistycznemu i nowoczesnemu interfejsowi użytkownika i administratora… .

Aby uzyskać więcej informacji na temat WhatACart, odwiedź jego stronę główną

Kiedy będziesz gotowy, aby WhatACart działał w systemie Ubuntu, wykonaj poniższe czynności:

Krok 1: Zainstaluj serwer HTTP Apache2 w systemie Ubuntu

Serwer HTTP Apache2 jest najpopularniejszym używanym serwerem internetowym… więc zainstaluj go, ponieważ WhatACart go potrzebuje…

Aby zainstalować Apache2 HTTP na serwerze Ubuntu, uruchom poniższe polecenia…

sudo apt update sudo apt install apache2

Po zainstalowaniu Apache2 poniższe polecenia mogą być używane do zatrzymywania, uruchamiania i włączania usługi Apache2, aby zawsze uruchamiała się wraz z uruchomieniem serwera.

sudo systemctl stop apache2.service sudo systemctl start apache2.service sudo systemctl włącz apache2.service 

Aby przetestować konfigurację Apache2, otwórz przeglądarkę i przejdź do nazwy hosta serwera lub adresu IP. Powinna zostać wyświetlona domyślna strona testowa Apache2, jak pokazano poniżej… Gdy to zobaczysz, oznacza to, że Apache2 działa zgodnie z oczekiwaniami…

http: // localhost

Krok 2: Zainstaluj serwer bazy danych MariaDB

Serwer bazy danych MariaDB to świetne miejsce do rozpoczęcia poszukiwań serwerów baz danych typu open source do użytku z Magento… Aby zainstalować MariaDB, uruchom poniższe polecenia…

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client

Po zainstalowaniu MariaDB poniższe polecenia mogą służyć do zatrzymywania, uruchamiania i włączania usługi MariaDB, aby zawsze była uruchamiana po uruchomieniu serwera…

Uruchom je na Ubuntu 16.04 LTS

sudo systemctl stop mysql.service sudo systemctl start mysql.service sudo systemctl włącz mysql.service 

Uruchom je na Ubuntu 19.04 i 18.04 LTS

sudo systemctl stop mariadb.service sudo systemctl start mariadb.service sudo systemctl włącz mariadb.service 

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zabezpieczyć serwer MariaDB, tworząc hasło roota i blokując zdalny dostęp do roota.

sudo mysql_secure_installation

Po wyświetleniu monitu odpowiedz na poniższe pytania, postępując zgodnie z instrukcjami.

 • Wprowadź aktualne hasło roota (wpisz żadnego): Po prostu naciśnij Enter
 • Ustawić hasło roota? [T / n]: Y
 • Nowe hasło: wprowadź hasło
 • Ponownie wprowadź nowe hasło: powtórz hasło
 • Usunąć anonimowych użytkowników? [T / n]: Y
 • Nie zezwalać na zdalne logowanie przez roota? [T / n]: Y
 • Usunąć testową bazę danych i uzyskać do niej dostęp? [T / n]: Y
 • Załadować teraz ponownie tabele uprawnień? [T / n]: Y

Zrestartuj serwer MariaDB

Aby sprawdzić, czy MariaDB jest zainstalowana, wpisz poniższe polecenia, aby zalogować się do serwera MariaDB

sudo mysql -u root -p

Następnie wpisz hasło, które utworzyłeś powyżej, aby się zalogować… jeśli się powiedzie, powinna zostać wyświetlona wiadomość powitalna MariaDB

Krok 3: Zainstaluj PHP 7.2 i powiązane moduły

PHP 7.2 może nie być dostępne w domyślnych repozytoriach Ubuntu… aby go zainstalować, będziesz musiał go pobrać z repozytoriów innych firm.

Uruchom poniższe polecenia, aby dodać poniższe repozytorium stron trzecich w celu aktualizacji do PHP 7.2

sudo apt-get install właściwości-oprogramowania-common sudo add-apt-repository ppa: ondrej / php

Następnie zaktualizuj i zaktualizuj do PHP 7.2

sudo apt update

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować PHP 7.2 i powiązane moduły.

sudo apt install php7.2 libapache2-mod-php7.2 php7.2-common php7.2-sqlite3 php7.2-curl php7.2-intl php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-mysql php7. 2-gd php7.2-xml php7.2-cli php7.2-zip

Po zainstalowaniu PHP 7.2 uruchom poniższe polecenia, aby otworzyć domyślny plik konfiguracyjny PHP dla Apache2…

sudo nano /etc/php/7.2/apache2/php.ini 

Następnie wprowadź zmiany w poniższych wierszach w pliku i zapisz. Poniższe wartości to świetne ustawienia do zastosowania w Twoich środowiskach.

file_uploads = On allow_url_fopen = On short_open_tag = On memory_limit = 256 mln upload_max_filesize = 100 mln max_execution_time = 360 date.timezone = America / Chicago

Po dokonaniu powyższej zmiany zapisz plik i zamknij.

Krok 4: Uruchom ponownie Apache2

Po zainstalowaniu PHP i powiązanych modułów wszystko, co musisz zrobić, to zrestartować Apache2, aby ponownie załadować konfiguracje PHP…

Aby ponownie uruchomić Apache2, uruchom poniższe polecenia

sudo systemctl zrestartuj apache2.service

Aby przetestować ustawienia PHP 7.2 z Apache2, utwórz plik phpinfo.php plik w katalogu głównym Apache2, uruchamiając poniższe polecenia

sudo nano /var/www/html/phpinfo.php

Następnie wpisz zawartość poniżej i zapisz plik.

Zapisz plik… a następnie przejdź do nazwy hosta serwera, a po niej /phpinfo.php

http: //localhost/phpinfo.php

Powinieneś zobaczyć domyślną stronę testową PHP…

Krok 5: Utwórz bazę danych WhatACart

Po zainstalowaniu wszystkich pakietów wymaganych do działania WhatACart, kontynuuj poniżej, aby rozpocząć konfigurowanie serwerów. Najpierw uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć pustą bazę danych Magento.

Aby zalogować się do serwera bazy danych MariaDB, uruchom poniższe polecenia.

sudo mysql -u root -p

Następnie utwórz bazę danych o nazwie whatacart

UTWÓRZ BAZĘ DANYCH whatacart;

Utwórz użytkownika bazy danych o nazwie whatacartuser z nowym hasłem

UTWÓRZ UŻYTKOWNIKA 'whatacartuser' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password_here';

Następnie przyznaj użytkownikowi pełny dostęp do bazy danych.

GRANT ALL ON whatacart. * TO 'whatacartuser' @ 'localhost' Z opcją GRANT;

Na koniec zapisz zmiany i wyjdź.

PRZYWILEJE SPŁUKIWANIA; WYJŚCIE;

Krok 6: Pobierz i zainstaluj WhatACart

Aby uzyskać najnowszą wersję WhatACart, możesz skorzystać z repozytorium Github… Zainstaluj Composer, Curl i inne zależności, aby rozpocząć…

sudo apt install curl git curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php - --install-dir = / usr / local / bin --filename = composer 

Po zainstalowaniu curl i Composer powyżej przejdź do katalogu głównego Nginx i pobierz pakiety WhatACart z Github…

cd / var / www / sudo composer create-project ushainformatique / whatacart whatacart

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zmienić uprawnienia folderu głównego…

sudo chown -R www-data: www-data / var / www / whatacart / sudo chmod -R 755 / var / www / whatacart / 

Krok 7: Skonfiguruj witrynę Apache2 WhatACart

Na koniec skonfiguruj plik konfiguracyjny Apache2 dla WhatACart. Ten plik będzie kontrolować sposób, w jaki użytkownicy uzyskują dostęp do zawartości WhatACart. Uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć nowy plik konfiguracyjny o nazwie whatacart.conf

sudo nano /etc/apache2/sites-available/whatacart.conf

Następnie skopiuj i wklej poniższą zawartość do pliku i zapisz go. Zastąp podświetlony wiersz własną nazwą domeny i katalogiem głównym.

 ServerAdmin [email protected] DocumentRoot / var / www / whatacart nazwa_serwera example.com Opcje FollowSymlinks AllowOverride All Wymagaj wszystkich przyznanych ErrorLog $ APACHE_LOG_DIR /error.log CustomLog $ APACHE_LOG_DIR /access.log łącznie 

Zapisz plik i zakończ.

Po skonfigurowaniu VirtualHost powyżej, włącz go, uruchamiając poniższe polecenia

Krok 8: Włącz witrynę WhatACart i moduł ponownego zapisywania

Po skonfigurowaniu VirtualHost powyżej, włącz go, wykonując poniższe polecenia, a następnie zrestartuj serwer Apache2…

sudo a2ensite whatacart.conf sudo a2enmod przepisać sudo systemctl zrestartować apache2.service

Następnie otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu URL… i kontynuuj instalację… .

http://example.com

Powinieneś zobaczyć stronę instalacji WhatACart… Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji, aby zakończyć konfigurację

Na ekranie konfiguracji upewnij się, że wszystkie wymagania są spełnione… a następnie kontynuuj.

Następnie wpisz informacje o swoim sklepie…

Przejdź do zakładki Baza danych i wprowadź informacje utworzone powyżej…

Po krótkiej chwili Twój sklep powinien zostać utworzony i gotowy do użycia…

Otóż ​​to!

Wniosek:

Ten post pokazuje, jak zainstalować WhatACart na Ubuntu 18.04 | 16.04 i zacznij sprzedawać swoje produkty online… Jeśli znajdziesz jakieś błędy, podaj w sekcji komentarzy poniżej:
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux