ORA-1031 Podczas zdalnego łączenia się jako SYSDBA

  • Ronald Ferguson
  • 0
  • 2829
  • 484

Problem

Zdalne połączenia, ponieważ SYSDBA zawodzą z ORA-1031:

$ sqlplus sys / syspassword @ sidname as sysdba SQL * Plus: wersja 10.2.0.3.0 - produkcja: czw. 13 grudnia 19:37:53 2007 Copyright (c) 1982, 2006, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. BŁĄD: ORA-01031: niewystarczające uprawnienia

Plik REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE parametr jest ustawiony na WYŁĄCZNIE:

SQL> pokaż parametr remote_login NAZWA TYP WARTOŚĆ ------------------------------------ ------ ----- ------------------------------ remote_login_passwordfile ciąg EXCLUSIVE

Widok v $ pfile_users pokazuje, że użytkownikowi nie przyznano roli sysdba:

SQL> wybierz * z v $ pwfile_users; NAZWA UŻYTKOWNIKA SYSDB SYSOP -------- ----- ----- SYS FALSE TRUE

Rozwiązanie

Problem jest spowodowany tym, że plik haseł został utworzony z opcją NOSYSDBA ustawioną na Y. Gdy ta wartość jest ustawiona na Y, zdalne połączenia SYSDBA są blokowane (widok v $ pwfile_users pokazuje, że użytkownikowi nie przyznano roli SYSDBA), niezależnie od tego, czy Database Vault jest włączone, czy nie.

Parametr nosysdba został dodany do narzędzia orapwd jako część produktu Database Vault, jednak został udostępniony z bazami danych Standard i Enterprise Edition, które również nie mają zainstalowanego Database Vault, nosysdba = y może być użyty do blokowania zdalnych połączeń sysdba, po ustawieniu nadal pozwoli ci łączyć się jako SYSOPER, pozostawiając w ten sposób jakiś cel dla posiadania zdalnego pliku haseł logowania.

1. Jeśli uprawnienia związane z SYSOPER są wystarczające, zaloguj się jako SYSOPER, umożliwi to wykonanie podstawowych czynności, takich jak zamknięcie lub uruchomienie bazy danych:

$ sqlplus sys / manager @ v102 as sysdba SQL * Plus: wersja 10.2.0.4.0 - produkcja: czw. 7 sierpnia 11:33:17 2008 Copyright (c) 1982, 2007, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. BŁĄD: ORA-01031: niewystarczające uprawnienia Wpisz nazwę użytkownika: sys / manager @ v102 jako sysoper Połączono z: Oracle Database 10g Enterprise Edition wersja 10.2.0.4.0 - 64-bitowa produkcja z opcjami partycjonowania, OLAP, eksploracji danych i testowania rzeczywistych aplikacji SQL>

2. Przyznaj SYSDBA użytkownikowi.

3. Utwórz plik z hasłami z opcją NOSYSDBA ustawioną na N:

$ orapwd plik = wpisy orapwsidname = 3 hasło = syspassword force = y nosysdba = n
$ sqlplus sys / syspassword @ sidname as sysdba SQL * Plus: wersja 10.2.0.3.0 - produkcja: czw. 13 grudnia, 19:41:12 2007 Copyright (c) 1982, 2006, Oracle. Wszelkie prawa zastrzeżone. Połączony z: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.3.0 - 64-bitowa produkcja Z opcjami partycjonowania, Oracle Label Security, OLAP i Data Mining Scoring Engine SQL> 
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux