Limity profili bazy danych Oracle (parametry zasobów) nie są wymuszane / nie działają

  • Cornelius Paul
  • 0
  • 2157
  • 444

Problem

Po utworzeniu nowego profilu lub zmianie starego w celu ograniczenia następujących zasobów profilu nie ma zmian:

SESSIONS_PER_USER CPU_PER_SESSION CPU_PER_CALL CONNECT_TIME IDLE_TIME LOGICAL_READS_PER_SESSION COMPOSITE_LIMIT PRIVATE_SGA

Limity użycia zasobów nie są wymuszane, a użytkownicy, którym przypisano profil, nadal korzystają z zasobów poza ograniczeniami profilu.

Rozwiązanie

Parametr inicjalizacji RESOURCE_LIMIT jest ustawione na FAŁSZYWY (domyślna). Ustaw RESOURCE_LIMIT = TRUE w INIT.ORA i zrestartuj bazę danych. Zapewnia to egzekwowanie limitów zasobów.

Możesz również zmodyfikować ten parametr na poziomie systemu za pomocą następującego polecenia:

SQL> ALTER SYSTEM SET RESOURCE_LIMIT = TRUE;

Dotyczy to tylko nowych sesji. Nie ma to wpływu na sesje, które już się rozpoczęły.

Możliwe jest sprawdzenie aktualnej wartości tego parametru poprzez uruchomienie następującego zapytania:

SQL> SELECT * FROM V $ PARAMETER WHERE NAME = 'limit_zasobu';
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux