Skonfiguruj i zarządzaj linkami symbolicznymi w systemie Ubuntu 18.04 | 16.04

  • George Richardson
  • 0
  • 4388
  • 0

Ten krótki samouczek pokazuje studentom i nowym użytkownikom, jak konfigurować łącza symboliczne i zarządzać nimi podczas korzystania z systemów Ubuntu Linux…

Dla tych, którzy nie wiedzą, linki symboliczne to pliki, które zawierają łącza do innych plików… znane również jako łącza miękkie, ponieważ są to tylko łącza do oryginalnych plików… Jeśli te łącza zostaną usunięte, nie będzie to miało wpływu na oryginalne pliki, ponieważ ” tylko odsyłacze do nich…

Istnieje również łącze twarde, które działa bardziej jako kopie plików, do których się odnoszą, niż zwykłe łącza… W większości przypadków unika się twardych linków, ponieważ są one kopiami oryginalnych plików i mogą być nieodpowiednie, ponieważ kopiujesz oryginalne pliki…

Łącza symboliczne są przydatne na wiele sposobów… Zamiast restrukturyzacji podstawowych systemów plików w celu obsługi aplikacji i innych usług programiści mogą używać łączy symbolicznych bez konieczności przenoszenia plików lub zmiany ich struktury…

Łącza symboliczne działają tylko wtedy, gdy wskazują pliki, które już istnieją i określają wyraźną ścieżkę do plików, do których się odnoszą… Jeśli oryginalne pliki zostaną usunięte lub przeniesione, te łącza symboliczne nie będą działać…

Aby skonfigurować dowiązania symboliczne w Ubuntu, wykonaj poniższe czynności:

Tworzenie linków symbolicznych w Ubuntu

Aby utworzyć łącze symboliczne w Ubuntu, upewnij się, że jest zainstalowane narzędzie symlink… Domyślnie powinno być… Jeśli nie, uruchom poniższe polecenia:

sudo apt install dowiązania symboliczne

Po zainstalowaniu narzędzia do obsługi linków symbolicznych możesz uruchomić poniższe polecenia, aby utworzyć łącze symboliczne…

ln -s original-file.txt nazwa łącza

  • ln ==> polecenie utworzenia łącza symbolicznego
  • -s ==> opcja polecenia, która reprezentuje łącze symboliczne
  • oryginalny-plik.txt ==> oryginalny plik
  • nazwa łącza ==> nazwa łącza wskazująca na oryginalny plik

W ten sposób tworzy się proste dowiązanie symboliczne do plików…

Znajdowanie linków symbolicznych

Można użyć polecenia symlinks, aby znaleźć odniesienia do linków symbolicznych w danym katalogu… Jednak polecenie może nie być instalowane domyślnie w systemie Ubuntu…

Uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować dowiązania symboliczne…

sudo apt install dowiązania symboliczne

Po zainstalowaniu łączy symbolicznych użyj poniższych poleceń, aby wyszukać łącza symboliczne…

Jeśli chcesz wyszukać wszystkie dowiązania symboliczne w określonym katalogu, uruchom poniższe polecenia

dowiązania symboliczne -v katalog

Powyższe polecenia wyświetlą wszystkie dowiązania symboliczne w określonym katalogu…

Jeśli chcesz rekurencyjnie wyszukać wszystkie dowiązania symboliczne w określonym katalogu, użyj rozszerzenia -r opcja polecenia…

dowiązania symboliczne -vr katalog

To powinno pomóc Ci znaleźć dowiązania symboliczne w określonym katalogu…

To powinno wystarczyć!

Gratulacje! Dowiedziałeś się, jak tworzyć i wyszukiwać dowiązania symboliczne i odniesienia w systemie Ubuntu
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux