Skonfiguruj BigTree CMS na Ubuntu 16.04 | 17.10 | 18.04 z obsługą Nginx, MariaDB i PHP 7.2

 • Dylan Parker
 • 0
 • 1147
 • 313

Jeśli szukasz biznesowego systemu CMS dla swojej firmy, możesz rzucić okiem na BigTree CMS… Poniższe kroki to świetne miejsce, aby zacząć myśleć o wdrożeniu go w swoim środowisku…

BigTree to szybki, lekki i rozszerzalny system zarządzania treścią typu open source (CMS) zbudowany na stosie LAMP lub LEMP… Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć witrynę osobistą, czy biznesową, BigTree może pomóc Ci zbudować potężną platformę do zarządzania treścią na każdym urządzeniu…

Jeśli szukasz systemu CMS klasy korporacyjnej z rozszerzalnymi możliwościami, BigTree jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia…

Ten krótki tutorial pokaże studentom i nowym użytkownikom, jak zainstalować BigTree CMS na Ubuntu 16.04 / 17.10 i 18.04.

Jeśli obecnie prowadzisz swoją witrynę i treści w innych systemach CMS, takich jak WordPress, Drupal i Joomla, możesz spróbować BigTree CMS… To świetna alternatywa dla systemów zarządzania treścią opartych na PHP.

Aby uzyskać więcej informacji na temat BigTreeCMS, odwiedź jego stronę główną

Krok 1: Zainstaluj serwer HTTP Nginx na Ubuntu

Serwer HTTP Nginx jest drugim najpopularniejszym w użyciu serwerem internetowym… więc zainstaluj go, ponieważ BigTree CMS go potrzebuje…

Aby zainstalować protokół HTTP Nginx na serwerze Ubuntu, uruchom poniższe polecenia…

sudo apt update sudo apt install nginx

Po zainstalowaniu Nginx poniższe polecenia mogą być używane do zatrzymywania, uruchamiania i włączania usługi Nginx, aby zawsze uruchamiała się wraz z uruchomieniem serwera.

sudo systemctl stop nghinx.service sudo systemctl start nginx.service sudo systemctl włącz nginx.service 

Aby przetestować konfigurację Nginx, otwórz przeglądarkę i przejdź do nazwy hosta serwera lub adresu IP, a powinieneś zobaczyć domyślną stronę testową Nginx, jak pokazano poniżej… Kiedy to zobaczysz, Nginx działa zgodnie z oczekiwaniami…

http: // localhost

Krok 2: Zainstaluj serwer bazy danych MariaDB

Serwer bazy danych MariaDB to świetne miejsce do rozpoczęcia poszukiwań serwerów baz danych typu open source do użytku z Magento… Aby zainstalować MariaDB, uruchom poniższe polecenia…

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client

Po zainstalowaniu MariaDB poniższe polecenia mogą służyć do zatrzymywania, uruchamiania i włączania usługi MariaDB, aby zawsze była uruchamiana po uruchomieniu serwera…

Uruchom je na Ubuntu 16.04 LTS

sudo systemctl stop mysql.service sudo systemctl start mysql.service sudo systemctl włącz mysql.service 

Uruchom je na Ubuntu 17.10 i 18.04 LTS

sudo systemctl stop mariadb.service sudo systemctl start mariadb.service sudo systemctl włącz mariadb.service 

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zabezpieczyć serwer MariaDB, tworząc hasło roota i blokując zdalny dostęp do roota.

sudo mysql_secure_installation

Po wyświetleniu monitu odpowiedz na poniższe pytania, postępując zgodnie z instrukcjami.

 • Wprowadź aktualne hasło roota (wpisz żadnego): Po prostu naciśnij Enter
 • Ustawić hasło roota? [T / n]: Y
 • Nowe hasło: wprowadź hasło
 • Ponownie wprowadź nowe hasło: powtórz hasło
 • Usunąć anonimowych użytkowników? [T / n]: Y
 • Nie zezwalać na zdalne logowanie przez roota? [T / n]: Y
 • Usunąć testową bazę danych i uzyskać do niej dostęp? [T / n]: Y
 • Załadować teraz ponownie tabele uprawnień? [T / n]: Y

Zrestartuj serwer MariaDB

Aby sprawdzić, czy MariaDB jest zainstalowana, wpisz poniższe polecenia, aby zalogować się do serwera MariaDB

sudo mysql -u root -p

Następnie wpisz hasło, które utworzyłeś powyżej, aby się zalogować… jeśli się powiedzie, powinna zostać wyświetlona wiadomość powitalna MariaDB

Krok 3: Zainstaluj PHP 7.2-FPM i powiązane moduły

PHP 7.1 może nie być dostępne w domyślnych repozytoriach Ubuntu… aby go zainstalować, będziesz musiał go pobrać z repozytoriów innych firm.

Uruchom poniższe polecenia, aby dodać poniższe repozytorium stron trzecich w celu aktualizacji do PHP 7.2-FPM

sudo apt-get install właściwości-oprogramowania-common sudo add-apt-repository ppa: ondrej / php

Następnie zaktualizuj i zaktualizuj do PHP 7.2-FPM

sudo apt update

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować PHP 7.2 i powiązane moduły.

sudo apt install php7.2-fpm php7.2-common php7.2-sqlite php7.2-curl php7.2-intl php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-mysql php7.2-gd php7. 2-xml php7.2-cli php7.2-zip

Po zainstalowaniu PHP 7.2 uruchom poniższe polecenia, aby otworzyć domyślny plik konfiguracyjny PHP dla Nginx…

sudo nano /etc/php/7.2/fpm/php.ini 

Następnie wprowadź zmiany w poniższych wierszach w pliku i zapisz. Poniższe wartości to świetne ustawienia do zastosowania w Twoich środowiskach.

file_uploads = On allow_url_fopen = On short_open_tag = On memory_limit = 256 mln cgi.fix_pathinfo = 0 upload_max_filesize = 100 mln max_execution_time = 360 date.timezone = Ameryka / Chicago

Po dokonaniu powyższej zmiany zapisz plik i zamknij.

Krok 3: Uruchom ponownie Nginx

Po zainstalowaniu PHP i powiązanych modułów wszystko, co musisz zrobić, to zrestartować Nginx, aby ponownie załadować konfiguracje PHP…

Aby ponownie uruchomić Nginx, uruchom poniższe polecenia

sudo systemctl zrestartuj nginx.service

Krok 4: Utwórz bazę danych Magento

Po zainstalowaniu wszystkich pakietów wymaganych do działania BigTree CMS, przejdź poniżej, aby rozpocząć konfigurację serwerów. Najpierw uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć pustą bazę danych Magento.

Aby zalogować się do serwera bazy danych MariaDB, uruchom poniższe polecenia.

sudo mysql -u root -p

Następnie utwórz bazę danych o nazwie wielkie drzewo

UTWÓRZ BAZĘ DANYCH bigtree;

Utwórz użytkownika bazy danych o nazwie bigtreeuser z nowym hasłem

UTWÓRZ UŻYTKOWNIKA 'bigtreeuser' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password_here';

Następnie przyznaj użytkownikowi pełny dostęp do bazy danych.

GRANT ALL ON bigtree. * TO 'bigtreeuser' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'user_password_here' Z OPCJĄ GRANT;

Na koniec zapisz zmiany i wyjdź.

PRZYWILEJE SPŁUKIWANIA; WYJŚCIE;

Krok 5: Pobierz i zainstaluj BigTree CMS

Uruchom poniższe polecenia, aby pobrać zawartość BigTree CMS…

cd / tmp && wget https://www.bigtreecms.org/files/installers/bigtree-4.2.22.zip unzip bigtree-4.2.22.zip sudo mv BigTree-CMS / var / www / html / bigtree 

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zmienić uprawnienia folderu głównego…

sudo chown -R www-data: www-data / var / www / html / bigtree / sudo chmod -R 755 / var / www / html / bigtree / 

Krok 6: Skonfiguruj witrynę Nginx BigTree CMS

Na koniec skonfiguruj plik konfiguracyjny Nginx dla BigTree CMS. Ten plik będzie kontrolować sposób, w jaki użytkownicy uzyskują dostęp do treści BigTree CMS. Uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć nowy plik konfiguracyjny o nazwie wielkie drzewo

sudo nano / etc / nginx / sites-available / bigtree

Następnie skopiuj i wklej poniższą zawartość do pliku i zapisz go. Zastąp podświetlony wiersz własną nazwą domeny i katalogiem głównym.

serwer nasłuchuj 80; słuchaj [::]: 80; root / var / www / html / bigtree; index index.php index.html index.htm; nazwa_serwera example.com www.example.com; client_max_body_size 100M; lokalizacja / try_files $ uri $ uri / @rewrite; lokalizacja @rewrite rewrite ^ / (. *) $ /index.php?bigtree_htaccess_url=$1; lokalizacja ~ \ .php $ include snippets / fastcgi-php.conf; fastcgi_pass unix: /var/run/php/php7.1-fpm.sock; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $ document_root $ fastcgi_script_name; 

Zapisz plik i zakończ.

Po skonfigurowaniu VirtualHost powyżej, włącz go, uruchamiając poniższe polecenia

Krok 7: Włącz witrynę BigTreeCMS i moduł przepisywania

Po skonfigurowaniu VirtualHost powyżej, włącz go, uruchamiając poniższe polecenia, a następnie zrestartuj serwer Nginx…

sudo ln -s / etc / nginx / sites-available / bigtree / etc / nginx / sites-enabled /

Następnie zrestartuj serwer WWW Nginx.

sudo systemctl zrestartuj nginx.service

Następnie otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu URL… i kontynuuj instalację… .

http://example.com/install.php

Wpisz informacje o połączeniu z bazą danych i utwórz konto administratora, aby zarządzać platformą w zapleczu… i kontynuuj

Po wprowadzeniu powyższych informacji kliknij Zainstaluj teraz, aby zainstalować CMS…

Cieszyć się!
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux