Skonfiguruj Maian Cart na Ubuntu 18.04 | 16.04 z Nginx

 • Ronald Ferguson
 • 0
 • 2677
 • 655

Ten krótki samouczek pokazuje studentom i nowym użytkownikom, jak zainstalować i skonfigurować Maian Cart w systemie Ubuntu 18.04 | 16.04.

Nasz poprzedni samouczek pokazał, jak uruchomić Maian Cart z Apache2… Ten pokazuje, jak to zrobić z Nginx.

Maian Cart to odświeżająco prosta i szybka platforma eCommerce online, która ma wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć witrynę e-commerce dla Twojej firmy… .

To oprogramowanie eCommerce jest responsywne, łatwe w użyciu i zbudowane na LAMPIE | Stos LEMP z wieloma rozszerzeniami w celu ulepszenia platformy…. Zawiera również moduły, takie jak Najwyżej oceniane, Polecane produkty, Brama płatności i inne.

Jeśli szukasz platformy do zbudowania witryny eCommerce do użytku osobistego lub solidnego biznesowego portalu internetowego, Maian Cart może pomóc w tworzeniu treści i produktów oraz efektywnym zarządzaniu nimi na każdym urządzeniu dzięki minimalistycznemu i nowoczesnemu interfejsowi użytkownika i administratora… .

Aby uzyskać więcej informacji na temat CMS Maian Cart, odwiedź jego stronę główną

Kiedy będziesz gotowy, aby Maian Cart działał na Ubuntu, kontynuuj następujące kroki:

Krok 1: Zainstaluj serwer HTTP Nginx na Ubuntu

Serwer HTTP Nginx jest najpopularniejszym używanym serwerem internetowym… więc zainstaluj go, ponieważ Maian Cart go potrzebuje…

Aby zainstalować protokół HTTP Nginx na serwerze Ubuntu, uruchom poniższe polecenia…

sudo apt update sudo apt install nginx

Po zainstalowaniu Nginx poniższe polecenia mogą być używane do zatrzymywania, uruchamiania i włączania usługi Nginx, aby zawsze uruchamiała się wraz z uruchomieniem serwera.

sudo systemctl stop nginx.service sudo systemctl start nginx.service sudo systemctl włącz nginx.service 

Aby przetestować konfigurację Nginx, otwórz przeglądarkę i przejdź do nazwy hosta serwera lub adresu IP, a powinieneś zobaczyć domyślną stronę testową Nginx, jak pokazano poniżej… Kiedy to zobaczysz, Nginx działa zgodnie z oczekiwaniami…

http: // localhost

Krok 2: Zainstaluj serwer bazy danych MariaDB

Serwer bazy danych MariaDB to świetne miejsce do rozpoczęcia poszukiwań serwerów baz danych typu open source do użytku z Magento… Aby zainstalować MariaDB, uruchom poniższe polecenia…

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client

Po zainstalowaniu MariaDB poniższe polecenia mogą służyć do zatrzymywania, uruchamiania i włączania usługi MariaDB, aby zawsze była uruchamiana po uruchomieniu serwera…

Uruchom je na Ubuntu 16.04 LTS

sudo systemctl stop mysql.service sudo systemctl start mysql.service sudo systemctl włącz mysql.service 

Uruchom je na Ubuntu 19.04 i 18.04 LTS

sudo systemctl stop mariadb.service sudo systemctl start mariadb.service sudo systemctl włącz mariadb.service 

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zabezpieczyć serwer MariaDB, tworząc hasło roota i blokując zdalny dostęp do roota.

sudo mysql_secure_installation

Po wyświetleniu monitu odpowiedz na poniższe pytania, postępując zgodnie z instrukcjami.

 • Wprowadź aktualne hasło roota (wpisz żadnego): Po prostu naciśnij Enter
 • Ustawić hasło roota? [T / n]: Y
 • Nowe hasło: wprowadź hasło
 • Ponownie wprowadź nowe hasło: powtórz hasło
 • Usunąć anonimowych użytkowników? [T / n]: Y
 • Nie zezwalać na zdalne logowanie przez roota? [T / n]: Y
 • Usunąć testową bazę danych i uzyskać do niej dostęp? [T / n]: Y
 • Załadować teraz ponownie tabele uprawnień? [T / n]: Y

Zrestartuj serwer MariaDB

Aby sprawdzić, czy MariaDB jest zainstalowana, wpisz poniższe polecenia, aby zalogować się do serwera MariaDB

sudo mysql -u root -p

Następnie wpisz hasło, które utworzyłeś powyżej, aby się zalogować… jeśli się powiedzie, powinna zostać wyświetlona wiadomość powitalna MariaDB

Krok 3: Zainstaluj PHP 7.2-FPM i powiązane moduły

PHP 7.2-FPM może nie być dostępne w domyślnych repozytoriach Ubuntu… aby go zainstalować, będziesz musiał go pobrać z repozytoriów innych firm.

Uruchom poniższe polecenia, aby dodać poniższe repozytorium stron trzecich w celu aktualizacji do PHP 7.2-FPM

sudo apt-get install właściwości-oprogramowania-common sudo add-apt-repository ppa: ondrej / php

Następnie zaktualizuj i zaktualizuj do PHP 7.2-FPM

sudo apt update

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować PHP 7.2-FPM i powiązane moduły.

sudo apt install php7.2-fpm php7.2-common php7.2-sqlite3 php7.2-curl php7.2-intl php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-mysql php7.2-gd php7. 2-xml php7.2-cli php7.2-zip

Po zainstalowaniu PHP 7.2-FPM uruchom poniższe polecenia, aby otworzyć domyślny plik konfiguracyjny PHP dla Nginx…

sudo nano /etc/php/7.2/fpm/php.ini 

Następnie wprowadź zmiany w poniższych wierszach w pliku i zapisz. Poniższe wartości to świetne ustawienia do zastosowania w Twoich środowiskach.

file_uploads = On allow_url_fopen = On short_open_tag = On cgi.fix_pathinfo = 0 memory_limit = 256 mln upload_max_filesize = 100 mln max_execution_time = 360 date.timezone = Ameryka / Chicago

Po dokonaniu powyższej zmiany zapisz plik i zamknij.

Krok 3: Uruchom ponownie Nginx

Po zainstalowaniu PHP i powiązanych modułów wszystko, co musisz zrobić, to zrestartować Nginx, aby ponownie załadować konfiguracje PHP…

Aby ponownie uruchomić Nginx, uruchom poniższe polecenia

sudo systemctl zrestartuj nginx.service

Krok 4: Utwórz bazę danych Maian Cart

Po zainstalowaniu wszystkich pakietów wymaganych do działania Maian Cart, kontynuuj poniżej, aby rozpocząć konfigurację serwerów. Najpierw uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć pustą bazę danych Magento.

Aby zalogować się do serwera bazy danych MariaDB, uruchom poniższe polecenia.

sudo mysql -u root -p

Następnie utwórz bazę danych o nazwie maiancart

CREATE DATABASE maiancart;

Utwórz użytkownika bazy danych o nazwie maiancartuser z nowym hasłem

UTWÓRZ UŻYTKOWNIKA 'maiancartuser' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password_here';

Następnie przyznaj użytkownikowi pełny dostęp do bazy danych.

GRANT ALL ON maiancart. * TO 'maiancartuser' @ 'localhost' Z OPCJĄ GRANT;

Na koniec zapisz zmiany i wyjdź.

PRZYWILEJE SPŁUKIWANIA; WYJŚCIE;

Krok 5: Pobierz i zainstaluj Maian Cart

Uruchom poniższe polecenia, aby pobrać najnowszą zawartość Maian Cart… następnie rozpakuj pobrany plik i przenieś zawartość do domyślnego katalogu głównego Nginx…

Przejdź do strony pobierania i pobierz najnowsze

https://www.maiancart.com/download-offer.html
cd ~ / Downloads unzip maian_cart.zip sudo mv maian_cart / var / www / maiancart 

Po pobraniu i wyodrębnieniu danych Maiancart uruchom poniższe polecenia, aby skonfigurować ustawienia połączenia z bazą danych…

sudo nano /var/www/maiancart/store/control/connect.php

Następnie edytuj podświetlone linie, a następnie zapisz plik.

/ * ================================================== ============================================== PARAMETRY POŁĄCZENIA Z BAZĄ DANYCH Wprowadź parametry połączenia z bazą danych poniżej. ==================================================== ================================================ NIE edytuj wartości pisane wielkimi literami, są to stałe systemowe. Edytuj wartości TYLKO po prawej stronie. Przykłady: define ('DB_HOST', 'localhost'); define ('DB_USER', 'db_user'); Ważne: przedrostek jest przeznaczony dla osób z tylko jedną bazą danych. Jeśli nie przejmujesz się prefiksem, NIE komentuj go. Pozostaw to pole puste, jeśli nie jest wymagany prefiks. ==================================================== ================================================ * / define ( „DB_HOST”, „localhost”); define ('DB_USER', 'maiancartuser'); define ('DB_PASS', 'enter_password_here'); define ('DB_NAME', 'maiancart'); define ('DB_PREFIX', 'mc_'); / * ================================================== ==================================================== ========== ZESTAW ZNAKÓW MYSQL =================== [!] Możesz to zmienić w dowolnym momencie, aby unieważnić wszystkie istniejące dane logowania (jeśli dotyczy). ==================================================== ==================================================== ======== * / define ('SECRET_KEY', '123456'); 

Aby wygenerować tajny klucz dla swojego serwera… przejdź do poniższego łącza:

https://www.maianscriptworld.co.uk/services/keys/

Skopiuj i wklej tajny klucz do wiersza zapisz…

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zmienić uprawnienia folderu głównego…

sudo chown -R www-data: www-data / var / www / maiancart / sudo chmod -R 755 / var / www / maiancart / 

Krok 6: Skonfiguruj witrynę koszyka Nginx Maian

Na koniec skonfiguruj plik konfiguracyjny Nginx dla Maian Cart. Ten plik będzie kontrolował sposób, w jaki użytkownicy uzyskują dostęp do zawartości Maian Cart. Uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć nowy plik konfiguracyjny o nazwie maiancart

sudo nano / etc / nginx / sites-available / maiancart

Następnie skopiuj i wklej poniższą zawartość do pliku i zapisz go. Zastąp podświetlony wiersz własną nazwą domeny i katalogiem głównym.

serwer nasłuchuj 80; słuchaj [::]: 80; nazwa_serwera example.com www.example.com; root / var / www / maiancart; index.php; access_log /var/log/nginx/example.com.access.log; error_log /var/log/nginx/example.com.error.log; client_max_body_size 100M; autoindex wyłączony; lokalizacja / try_files $ uri /index.php$is_args$args; lokalizacja ~ \ .php $ include snippets / fastcgi-php.conf; fastcgi_pass unix: /var/run/php/php7.2-fpm.sock; dołącz fastcgi_params; fastcgi_intercept_errors włączony; 

Zapisz plik i zakończ.

Po skonfigurowaniu VirtualHost powyżej, włącz go, uruchamiając poniższe polecenia

Krok 7: Włącz stronę koszyka Maian i moduł przepisywania

Po skonfigurowaniu VirtualHost powyżej, włącz go, uruchamiając poniższe polecenia, a następnie zrestartuj serwer Nginx…

sudo ln -s / etc / nginx / sites-available / maiancart / etc / nginx / sites-enabled / sudo systemctl restart nginx.service

Następnie otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu URL… i kontynuuj instalację… .

http://example.com

Powinieneś zobaczyć stronę instalacji Maian Cart… Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji, aby zakończyć konfigurację,

Następnie wybierz MySQL5 i kontynuuj

Następnie wybierz dołączenie produktów demonstracyjnych… i zakończ instalację.

Następnie Maian Cart powinien zostać zainstalowany i gotowy do użycia…

Usuń folder instalacyjny…

sudo rm -rf / var / www / maiancart / store / install /

Aby zalogować się do portalu zaplecza, musisz ustawić dane logowania administratora w poniższym pliku
Ponownie, używając edytora tekstu, otwórz plik /var/www/maiancart/store/admin/control/access.php plik i utwórz nazwę użytkownika / hasło administratora. Przykład:

define ('NAZWA UŻYTKOWNIKA', 'superadministrator'); define ('HASŁO', 'enter_hasło');

Zaloguj się i zacznij budować witrynę!

Oto kilka rzeczy, które warto wziąć pod uwagę:

 • Przeczytaj uważnie resztę instrukcji na stronie z dokumentacją instalacji.
 • Aby uzyskać pomoc dotyczącą rozpoczęcia korzystania z nowego koszyka, zapoznaj się z sekcją „Pierwsze kroki”.
 • Jeśli masz problemy, zobacz 'Opcje wsparcia”. Podobnie jak w przypadku każdego nowego oprogramowania, prosimy o cierpliwość.
 • System można dostosować do dowolnych istniejących układów. Więcej informacji.
 • Gdy będziesz zadowolony, że system jest gotowy do uruchomienia, powinieneś włączyć pamięć podręczną, aby przyspieszyć czas ładowania strony i zmniejszyć zapytania do bazy danych.
 • Jeśli podoba Ci się to oprogramowanie, jednorazowa płatność za wersję komercyjną oferuje wiele korzyści.

Otóż ​​to!
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux