Skonfiguruj Sentrifugo HRM na Ubuntu 16.04 | 17.10 | 18.04 z obsługą Nginx, MariaDB i PHP 7.2

 • Cornelius Paul
 • 0
 • 1794
 • 370

Wiele platform HRM pozwoli Ci hostować oprogramowanie we własnych środowiskach i na własnych serwerach… Sentrifugo HRM jest jedną z tych platform… a ten post pokazuje, jak uruchomić je w domu z serwerem Nginx HTTP, MariaDB i PHP 7.2…

Sentrifugo HRM to bezpłatna, otwarta platforma zarządzania zasobami ludzkimi (HRM) dla firm i osób prywatnych… Oferuje moduły zasobów HR z wyjątkowymi funkcjami i intuicyjnym interfejsem, który jest łatwy w konfiguracji i konfiguracji…

Przy dużej liczbie dostępnych obecnie platform HRM typu open source… poszukiwanie takiej platformy nie jest proste… jednak gdy szukasz takiej do prowadzenia firmy, Sentrifugo HRM jest dobrym miejscem do rozpoczęcia… To oprogramowanie HRM typu open source jest oparte na LAMP lub stosu LEMP i oferuje funkcje, które pomagają w prowadzeniu firmy i współpracy z pracownikami i dostawcami.

Jeśli szukasz prawdziwej platformy HRM typu open source dla swojej firmy, SentrifugoHRM okaże się przydatna. Ten krótki samouczek pokaże studentom i nowym użytkownikom, jak zainstalować SentrifugoHRM na Ubuntu 16.04 LTS z obsługą Nginx, MariaDB i PHP 7.2.

Aby rozpocząć instalację SentrifugoHRM, wykonaj poniższe czynności:

Krok 1: Zainstaluj serwer HTTP Nginx

Sentrifugo HRM wymaga serwera WWW, a drugim najpopularniejszym obecnie serwerem WWW jest Nginx. Więc idź i zainstaluj Nginx na Ubuntu, uruchamiając poniższe polecenia:

sudo apt update sudo apt install nginx

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zatrzymać, uruchomić i włączyć usługę Nginx, aby zawsze uruchamiała się wraz z uruchomieniem serwera.

sudo systemctl stop nginx.service sudo systemctl start nginx.service sudo systemctl włącz nginx.service 

Krok 2: Zainstaluj MariaDB

Sentrifugo HRM wymaga również serwera bazy danych… a serwer bazy danych MariaDB to świetne miejsce do rozpoczęcia. Aby go zainstalować, uruchom poniższe polecenia.

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client

Po zainstalowaniu MariaDB poniższe polecenia mogą służyć do zatrzymywania, uruchamiania i włączania usługi MariaDB, aby zawsze była uruchamiana po uruchomieniu serwera…

Uruchom je na Ubuntu 16.04 LTS

sudo systemctl stop mysql.service sudo systemctl start mysql.service sudo systemctl włącz mysql.service 

Uruchom je na Ubuntu 17.10 i 18.04 LTS

sudo systemctl stop mariadb.service sudo systemctl start mariadb.service sudo systemctl włącz mariadb.service 

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby zabezpieczyć serwer MariaDB, tworząc hasło roota i blokując zdalny dostęp do roota.

sudo mysql_secure_installation

Po wyświetleniu monitu odpowiedz na poniższe pytania, postępując zgodnie z instrukcjami.

 • Wprowadź aktualne hasło roota (wpisz żadnego): Po prostu naciśnij Enter
 • Ustawić hasło roota? [T / n]: Y
 • Nowe hasło: wprowadź hasło
 • Ponownie wprowadź nowe hasło: powtórz hasło
 • Usunąć anonimowych użytkowników? [T / n]: Y
 • Nie zezwalać na zdalne logowanie przez roota? [T / n]: Y
 • Usunąć testową bazę danych i uzyskać do niej dostęp? [T / n]: Y
 • Załadować teraz ponownie tabele uprawnień? [T / n]: Y

Zrestartuj serwer MariaDB

sudo systemctl zrestartuj mysql.service

Krok 3: Zainstaluj PHP7.2-FPM i powiązane moduły

PHP 7.1 nie jest dostępne w domyślnych repozytoriach Ubuntu… aby go zainstalować, musisz go pobrać z repozytoriów innych firm.

Uruchom poniższe polecenia, aby dodać poniższe repozytorium stron trzecich w celu aktualizacji do PHP 7.2-FPM

sudo apt-get install właściwości-oprogramowania-common sudo add-apt-repository ppa: ondrej / php

Następnie zaktualizuj i zaktualizuj do PHP 7.2-FPM

sudo apt update

Uruchom poniższe polecenia, aby zainstalować PHP 7.1 i powiązane moduły.

sudo apt install php7.2-fpm php7.2-common php7.2-mbstring php7.2-xmlrpc php7.2-mydło php7.2-gd php7.2-xml php7.2-intl php7.2-mysql php7. 2-cli php7.2 php7.2-ldap php7.2-zip php7.2-curl

Po zainstalowaniu PHP uruchom poniższe polecenia, aby otworzyć domyślny plik FPM PHP.

sudo nano /etc/php/7.2/fpm/php.ini

Następnie wprowadź zmiany w poniższych wierszach w pliku i zapisz.

file_uploads = On allow_url_fopen = On memory_limit = 256M cgi.fix_pathinfo = 0 upload_max_filesize = 100M date.timezone = America / Chicago 

Krok 4: Utwórz bazę danych Sentrifugo HRM

Po zainstalowaniu wszystkich wymaganych pakietów przejdź poniżej, aby rozpocząć konfigurowanie serwerów. Najpierw uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć bazę danych Sentrifugo HRM.

Uruchom poniższe komendy, aby zalogować się do serwera bazy danych. Gdy pojawi się monit o hasło, wpisz hasło roota utworzone powyżej.

sudo mysql -u root -p

Następnie utwórz bazę danych o nazwie sentrifuso

UTWÓRZ BAZĘ DANYCH sentrifugo;

Utwórz użytkownika bazy danych o nazwie sentrigufouser z nowym hasłem

CREATE USER 'sentrifugouser' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password_here';

Następnie przyznaj użytkownikowi pełny dostęp do bazy danych.

GRANT ALL ON sentrifugo. * TO 'sentrifugouser' @ 'localhost' IDENTIFIED BY 'user_password_here' Z OPCJĄ GRANT;

Na koniec zapisz zmiany i wyjdź.

PRZYWILEJE SPŁUKIWANIA; WYJŚCIE; 

Krok 5: Pobierz najnowszą wersję Sentrifugo HRM

Następnie odwiedź witrynę SentrifugoHRM i pobierz najnowszą wersję.

Po pobraniu uruchom poniższe polecenia, aby wyodrębnić plik do pobrania do katalogu głównego Nginx.

cd / tmp && wget http://www.sentrifugo.com/home/downloadfile?file_name=Sentrifugo.zip -O Sentrifugo.zip unzip Sentrifugo.zip sudo mv Sentrifugo_3.2 / var / www / html / sentrifugo

Następnie uruchom poniższe polecenia, aby ustawić prawidłowe uprawnienia do działania Concrete5.

sudo chown -R www-data: www-data / var / www / html / sentrifugo / sudo chmod -R 755 / var / www / html / sentrifugo / 

Krok 6: Skonfiguruj Nginx

Na koniec skonfiguruj plik konfiguracyjny witryny Apahce2 dla Sentrifugo HRM. Ten plik będzie kontrolować sposób, w jaki użytkownicy uzyskują dostęp do treści Sentrifugo HRM. Uruchom poniższe polecenia, aby utworzyć nowy plik konfiguracyjny o nazwie sentrifugo

sudo nano / etc / nginx / sites-available / sentrifugo

Następnie skopiuj i wklej poniższą zawartość do pliku i zapisz go. Zastąp podświetlony wiersz własną nazwą domeny i katalogiem głównym.

serwer nasłuchuj 80; słuchaj [::]: 80; root / var / www / html / sentrifugo; index index.php index.html index.htm; nazwa_serwera example.com www.example.com; client_max_body_size 100M; lokalizacja / try_files $ uri $ uri / /index.php?$args; lokalizacja ~ \ .php $ include snippets / fastcgi-php.conf; fastcgi_pass unix: /var/run/php/php7.2-fpm.sock; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $ document_root $ fastcgi_script_name; 

Zapisz plik i zakończ.

Krok 7: Włącz Sentrifugo HRM

Po skonfigurowaniu VirtualHost powyżej, włącz go, uruchamiając poniższe polecenia

sudo ln -s / etc / nginx / sites-available / sentrifugo / etc / nginx / sites-enabled /

Krok 8: Uruchom ponownie Nginx

Aby załadować wszystkie powyższe ustawienia, uruchom ponownie Nginx, uruchamiając poniższe polecenia.

sudo systemctl zrestartuj nginx.service

Następnie otwórz przeglądarkę i przejdź do nazwy domeny serwera, a następnie zainstaluj. Powinieneś zobaczyć kreatora instalacji Concrete5, aby zakończyć. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

http://example.com

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż pomyślnie zainstalujesz Sentrifugo HRM.

Wprowadź informacje o bazie danych, które utworzyłeś powyżej i kontynuuj

Zakończ instalację i ciesz się!
Jeszcze bez komentarzy

Zbiór przydatnych informacji o systemie operacyjnym Linux i nowych technologiach
Świeże artykuły, praktyczne wskazówki, szczegółowe recenzje i poradniki. Poczuj się jak w domu w świecie systemu operacyjnego Linux