Git
Jak korzystać z systemu kontroli wersji Git w systemie Linux [kompleksowy przewodnik]
Kontrola wersji (kontrola wersji lub kontrola źródła) to sposób rejestrowania zmian w pliku lub kolekcji plików w czasie, aby można było później przyw...
Git
Jak cofnąć ostatnie zatwierdzenie Git
Czasami podczas pracy z Git możesz chcieć cofnąć ostatnie zatwierdzenie. Zatwierdzenie to migawka repozytorium Git w danym momencie. Git ma zmienną re...
Git
Jak usunąć pilota Git
Ten przewodnik wyjaśnia, jak usunąć pilota Git.Git remote to wskaźnik, który odwołuje się do innej kopii repozytorium, które jest zwykle hostowane na ...
Git
Jak zmienić adres URL pilota Git
Git remote to wskaźnik, który odwołuje się do innej kopii repozytorium, które jest zwykle hostowane na serwerze zdalnym.W niektórych sytuacjach, na pr...
Git
Ignorowanie plików i katalogów w Git (.gitignore)
Często podczas pracy nad projektem korzystającym z Git będziesz chciał wykluczyć określone pliki lub katalogi z wypychania ich do zdalnego repozytoriu...
Git
Jak zmienić komunikat dotyczący zatwierdzenia w Git
Podczas pracy z Gitem możesz napotkać sytuację, w której będziesz musiał edytować komunikat o zatwierdzeniu. Istnieje wiele powodów, dla których warto...
Git
Jak skonfigurować serwer Git
Jeśli chodzi o hosting Git, masz wiele dostępnych opcji. GitHub, Gitlab i Bitbucket to popularne rozwiązania, ale uruchomienie własnego serwera Git je...