Mkdir

Mkdir
Jak tworzyć katalogi w systemie Linux (polecenie mkdir)
W systemach Linux możesz tworzyć nowe katalogi z wiersza poleceń lub za pomocą menedżera plików na pulpicie. Polecenie, które umożliwia tworzenie kata...