Świst

Świst
Polecenie ping w systemie Linux
Plik świst polecenie jest jednym z najczęściej używanych narzędzi do rozwiązywania problemów, testowania i diagnozowania problemów z łącznością siecio...