Sen
Linux Sleep Command (Pause a Bash Script)
sen to narzędzie wiersza poleceń, które umożliwia zawieszenie procesu wywołującego na określony czas. Innymi słowy, plik sen polecenie wstrzymuje wyko...